Ajankohta: 25.10.-19.12.2021, AC-luento 2.11.2021 klo 17.00-19.00
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Xamkin lehtori tai muu asiantuntija

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat määritellä markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osa-alueet ja tiedät markkinoinnin ja kestävien asiakassuhteiden merkityksen palveluyrityksen menestystekijänä.
 • Tiedät markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot ja osaat arvioida ja soveltaa niitä palveluyrityksen näkökulmasta erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa.
 • Osaat käyttää myynnin ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
 • Osaat soveltaa myyntiprosessin mallia asiakaspalvelussa / myyntityössä.
 • Osaat soveltaa myyntineuvottelun periaatteita ja perustella toimintaasi.

Sisältö ja toteutus:

 • Mitkä ovat palvelujen markkinoinnin ja suhdemarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet?
 • Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden roolit osana palveluyrityksen markkinointia?
 • Mitä on henkilökohtainen myyntityö ja mikä on sen rooli osana yrityksen markkinointia?
 • Millaisia vaiheita on myyntiprosessissa?
 • Miten myyntineuvottelu käydään?

Opintojakso opiskellaan itsenäisesti verkkototeutuksena. Opintojakso alkaa AC luennolla (Adobe connect), luento nauhoitetaan ja on katsottavissa myöhemmin Learn alustan linkin kautta. Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali. Opintojakson tehtävät esitellään learn alustalla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali. 

Arviointi: 

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää