Ajankohta: 25.10.-19.12.2021, AC-luento 1.11.2021 klo 17.00-19.00
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: Tuula Höglund ja Tiina Tuovinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväyläopiskelija: Tätä opintojaksoa suositellaan restonomi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata matkailu- ja ravitsemisalaa toimialana.
  • Osaat kuvata toimialan kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden trendejä.

Sisältö ja toteutus:

  • Mitä on matkailu- ja ravitsemisala toimialana?
  • Mitkä ovat alan trendit, haasteet ja mahdollisuudet?

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Opintojakso käynnistyy verkossa infoluennolla. Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali. 

Arviointi: 

Opiskelija osaa:

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää