Ajankohta: 23.8.-30.12.2019, lähiopetus pe 23.8., to 12.9. ja pe 13.9. klo 9-16
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Riitta Tuikkanen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (YAMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Ilmoittautuminen päättyy: 11.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-, jatkoväyläopiskelijalle maksuton
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä.
Osaat käyttää keskeisiä toimintatympäristön analyysimenetelmiä.
Osaat kuvata erilaisten toimintaympäristön analyysimenetelmien edut ja rajoitteet.
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöinformaatiota kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa.

Sisältö:
Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
Kuinka analysoit ja tulkitset saatuja aineistoja?
Kuinka valitset analyysimentelmät ja perustelet valintojasi?
Kuinka hyödynnät toimintaympäristöstä saatua tietoa kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa?

Opetus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena. Opintojakson alussa päivitetään tietoja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä ja pohditaan toimintaympäristöanalyysin merkitystä liiketoiminnalle. Sitten perehdytään erilaisiin marata-alan toimintaympäristöä kuvaaviin tietolähteisiin, toimintaympäristöanalyysissa käytettäviin tutkimusotteisiin, tiedonhankintamenetelmiin ja analyysimenetelmiin. Lopuksi suunnataan ajattelua toimintaympäristöanalyysista kehittämiseen.

Opintojakson kuuluu yksilötehtävänä tutkimus- ja kehittämismenetelmäkirjallisuuteen perehtyminen. Lisäksi opintojakson aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöanalyysitehtävä pienryhmissä.

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan opintojen alussa.

Arviointi:
a) arvioida ja hyödyntää kriittisesti matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöä koskevaa tietoa uusia näkökulmia tuottaen
b) vastata ja kehittää matkailu- ja ravitsemisalan toimintoja ja liiketoimintaa itsenäisesti toimintaympäristön analyysia hyödyntäen
c) työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä

Arviointiasteikko 0-5.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / Maria del Mar Marquez.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää