Ajankohta: 13.8.- 21.11.2021, kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 27.8. ja 30.9. – 1.10.2021 klo 9-16. Kontaktipäiviin voi osallistua myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Riitta Tuikkanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (YAMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
  • Osaat käyttää keskeisiä toimintatympäristön analyysimenetelmiä.
  • Osaat kuvata erilaisten toimintaympäristön analyysimenetelmien edut ja rajoitteet
  • Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö-informaatiota kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa

Sisältö:

  • Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
  • Kuinka analysoit ja tulkitset saatuja aineistoja?
  • Kuinka valitset analyysimentelmät ja perustelet valintojasi?
  • Kuinka hyödynnät toimintaympäristöstä saatua tietoa kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa?

Toteutus:

Opetus toteutetaan verkko- ja kontaktiopetuksena. Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 27.8. ja 30.9. – 1.10.2021 klo 9-16. Kontaktipäiviin voi osallistua myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Keskeinen toimintaympäristöanalyysiin liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learnista.

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen kertauksen kirjallisuus: Ojasalo KAtri, Moilanen teemu, Ritalahti JArmo. 2015. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy. e-kirja tai paperikirja
Täydentävä kirjallisuus: Heikkilä Tarja 2014. Tilastollinen tutkimus. Edita. e-kirja tai paperikirja.
Alasuutari Pertti. 2004. Laadullinen tutkimus 2.0. e-kirja tai paperikirja

Arviointi:

Toimintaympäristön analyysitehtävä arvioidaan 1 – 5 / täydennettävä, muut tehtävät hyväksytty, täydennettävä.

Opiskelija osaa
a) arvioida ja hyödyntää kriittisesti matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöä koskevaa tietoa uusia näkökulmia tuottaen.
d) vastata ja kehittää matkailu- ja ravitsemisalan toimintoja ja liiketoimintaa itsenäisesti toimintaympäristön analyysia hyödyntäen.
f) työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää