Ajankohta: 1.3.-28.5.2021, lähiopetus to-pe 18.-19.3. klo 9-16 ja pe 23.4. klo 9-16
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Eeva Koivula

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (YAMK), matkailu ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 14.2.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö:
Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Tämä opintojakso vie sinut sähköisen eli digitaalisen liiketoiminnan maailmaan. Yksikään yritys ei ole voinut välttyä digitaalisuuden vaikutuksilta ja liiketoiminta onkin siirtynyt hyvin monella tapaa jo sähköisiin kanaviin. Tämän opintojakson tavoitteena on perehdyttää sinut digitaalisen liiketoiminnan maailmaan matkailu- ja ravitsemisalalla. Viimeisten 20 vuoden aikana tietotekniikassa on nähty perustavanlaatuinen muutos ja sillä on ollut suora vaikutus matkailuyritysten ja matkakohteiden liiketoimintaan. Opintojakson aikana käymme läpi näitä muutoksia. Tarkoituksena on, että jakson jälkeen opiskelijat ovat perehtyneitä sähköisen matkailuliiketoiminnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin niin matkailuyrityksen, asiakkaan, kuin muidenkin toimijoiden näkökulmista. Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää matkailuyritysten liiketoimintaa digitaalisessa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Toteutus:
Opintojakso rakentuu verkkojaksoille ja lähipäiville. Verkkojaksoilla opiskelijat perehtyvät opintojaksoon liittyvään materiaaliin, jota sitten hyödynnetään oppimistehtävien toteutuksessa. Ennen lähipäiviä on ennakkotehtävä, jolla orientoidutaan aiheeseen. Eli opintojakson toteutus käynnistyy maaliskuun alussa.

Lähipäivien aikana luodaan kokonaiskuva sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä matkailu- ja ravitsemuspalveluissa sekä perehdytään aihepiirin haastavimpiin aihealueisiin ja kysymyksiin ja ongelmiin, joihin opiskelijat ovat törmänneet pari- ja ryhmätöitä tehdessään. Lisäksi valmistaudumme kurssitöiden kirjoittamiseen.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla.

Arviointi:
a) Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen.
c) Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluorganisaation sähköistä liiketoimintaa.
e) Opiskelija osaa arvioida ja perustella sähköisen liiketoiminnan strategista merkitystä palveluorganisaatiossa ja käyttää uusia strategisia lähestymistapoja johtamisen välineenä.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää