Ajankohta: 1.5.-30.7.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 p
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: lehtori Harri Mäkinen ja Osku Kiri (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat 
Ilmoittautuminen päättyy: 12.4.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa 

Tavoitteet:

 • Olet perehtynyt mediakasvatuksen teoreettiseen perustaan, käsitteisiin, määritelmiin ja keskeisimpiin lajityyppeihin.
 • Sinulla on käsitys mediakasvatuksen tavoitteista ja sinulla on näkemys niiden soveltamisesta käytäntöön.
 • Sinä kykenet tarkastelemaan kriittisesti omaa mediasuhdettasi ja sinulla on välineitä kehittää omaa medialukutaitoasi.
 • Sinulla on näkemys tarjolla olevista (sosiaalisen median) mediatuotantovälineistä.
 • Sinä kykenet luomaan pienimuotoisen mediatuotteen.

Sisältö:

 • Mitä ovat mediakasvatuksen teoreettinen perusta, tavoitteet ja käsitteet (media, mediakasvatus, medialukutaito, mediakulttuuri).
 • Minkälainen on Suomalaisen mediakasvatuksen historia.
 • Minkälaisia ovat yksilön mediasuhde ja median vaikutukset.
 • Mitä ovat mediakasvatuksen menetelmät: mediatekstien analyysi ja tulkinta sekä mediatuotanto.
 • Minkälaisia sosiaalisen median mediatuotantovälineitä on olemassa.
 • Mitkä ovat mediatuotannon perusteet.

Toteutus:

 • Kyseessä on kokonaan verkossa suoritettava opintojakso.
 • Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta käyttää pilvipalveluita (Office 365 ja Googlen palvelut).
 • Opintojakson ihannemitoitus on yhdeksän viikkoa, ja opiskelija voi sovittaa opinnot työviikkoonsa sopiviksi katsomiinsa ajankohtiin.
 • Kokonaan itsenäisesti verkossa opiskeltavana opintojaksona opiskelija voi aikatauluttaa työskentelynsä haluamallaan tavalla ja suorittaa opintojakson yhdeksän viikon ihannemitoitusta nopeammin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
1-5

 

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää