Ajankohta: 7.4.-30.9.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 4 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Laura Hokkanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 20.3.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat käyttää verkko-ohjaamisen välineitä.
  • Tunnet keskeisiä nuorisotyön verkkototeutuksen malleja.
  • Osaat edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkossa.
  • Pystyt hyödyntämään luovasti mediaosaamisen mahdollisuuksia koulu- ja oppilaitosympäristössä.

Sisältö ja toteutus:

Opintojaksolla tarkastellaan digitaalisen ohjaustyön päämääriä, menetelmiä ja toteutustapoja. Lisäksi tutustutaan mediakasvatuksen näkökulmiin ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu videoluennoista, harjoituksista sekä tentistä.

Opintojaksolle on tuottanut videomateriaalia digitaalista ohjaustyötä tekevät ammattilaiset.

Tentin voi suorittaa haluamanaan ajankohtana.
Opintojakso käynnistyy yhteisellä aloituksella 7.4.2022 klo 9-12 sekä päättyy lopputapaamiseen syyskuussa. Tapaamiset nauhoitetaan, joten ne voi kuunnella myös myöhemmin.

4 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 108 tunnin työmäärää. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. 

Opiskelumateriaali: 

Tentittävä teos: Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön? Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (2016). Se on vapaasti ladattavissa verkosta osoitteessa: https://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/2020-01/Koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf

Arviointi: 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
– oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Arviointiasteikko: 1-5

Huom! Opintojakso kuuluu Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja, 30 op -kokonaisuuteen. Mikäli olet ilmoittautunut ko. kokonaisuudelle, ei erillistä ilmoittautumista tälle opintojaksolle tarvita.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää