Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen opintojen aloituspäivä on 10.10.2023.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Metsätalousinsinööri (AMK) tai kaikki AMK-tason tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 8.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Tunnistat yleisimmät Suomessa tavattavat kivennäismaiden metsäkasvilajit.
Osaat määrittää kivennäismaiden kasvupaikan kasvien perusteella.
Ymmärrät metsäkasvien lajituntemuksen merkityksen ja mahdollisuudet työelämässä ja vapaa-aikana.

Sisältö:
Metsäkasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen kivennäismailla tavattavat metsäkasvit. Opintojaksolla käydään läpi karukkokankaiden, kuivien kankaiden, kuivahkojen kankaiden, tuoreiden kankaiden, lehtomaisten kankaiden ja lehtojen kasvilajit mukaan lukien jäkälät.

Opinto koostuu seuraavista osista
– johdanto
– kuusi erilaista kasvupaikkaa
– loppukoe

Toteutus:
Metsäkasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen kivennäismailla tavattavat metsäkasvit. Opintojaksolla käydään läpi karukkokankaiden, kuivien kankaiden, kuivahkojen kankaiden, tuoreiden kankaiden, lehtomaisten kankaiden ja lehtojen kasvilajit mukaan lukien jäkälät.

Jokaisesta kasvupaikkatyypistä on oma itseopiskelumateriaalinsa. Materiaaleissa tutustutaan kunkin kasvupaikan ominaispiirteisiin ja kasvilajeihin.

Jokainen osio sisältää interaktiivisia verkkotehtäviä ja kasvintunnistustestin, jonka läpäistyään seuraava kasvupaikka avautuu opiskeltavaksi.

Opiskelija etenee itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojakso ei sisällä luentoja eikä ryhmätöitä.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä.

Verkko-opiskelumateriaali on toteutettu osittain DIGIFOR-hankkeen puitteissa.

Arviointi:
Jokaisen osion lopussa on kasvitesti. Testistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen.

Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on tunnistettava oikein 80 % kokeessa olevista 30 lajista.

Testeissä ja loppukokeessa on rajallinen aika.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija läpäisee testit ja loppukokeen sekä tekee interaktiiviset tehtävät.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160/Janika Korento

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus).

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää