Ajankohta: 11.1.-28.5.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Kalle Karosto

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa metsätalousinsinööri (AMK) jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalintaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 20.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tunnet metsiä ja metsätaloutta koskevat ympäristöuhat Suomessa ja maailmalla. Tiedät millaista tuhoa ympäristöuhat saavat metsissä aikaan. Tiedät kuinka metsiä koskeviin ympäristöuhkiin varaudutaan ja kuinka niitä torjutaan.

Sisältö:
Mitä ovat metsiä koskevat ympäristöuhat Suomessa ja maailmalla?
Millaista tuhoa ympäristöuhat saavat metsissä aikaan?
Miten ympäristöuhkiin varaudutaan ja miten niitä pystytään torjumaan?

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Useita oppimistehtäviä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Arviointi:
Opintojakso koostuu useista arvioitavista oppimistehtävistä. Ei tenttiä.

Osaat: d. Arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa e. Valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää