Ajankohta: 16.1.-31.5.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Kalle Karosto

Jatkoväylä-opiskelija:Suosittelemme tätä opintojaksoa metsätalousinsinööri (AMK) jatkoväyläopintoihin.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 6.1.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Tunnet metsiä ja metsätaloutta koskevat ympäristöuhat Suomessa ja maailmalla. Tiedät millaista tuhoa ympäristöuhat saavat metsissä aikaan. Tiedät kuinka metsiä koskeviin ympäristöuhkiin varaudutaan ja kuinka niitä torjutaan.

Sisältö:

  • Mitä ovat metsiä koskevat ympäristöuhat Suomessa ja maailmalla?
  • Millaista tuhoa ympäristöuhat saavat metsissä aikaan?
  • Miten ympäristöuhkiin varaudutaan ja miten niitä pystytään torjumaan?

Toteutus:
100 % verkkokurssi, jonka voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan kurssin Learn-sivuilla.

Arviointi:
Kurssi koostuu useista arvioitavista oppimistehtävistä.

Osaat: d. Arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa e. Valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointiasteikko:
0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää