Ajankohta: 3.5.-8.8.2021
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: lehtori Anne Ulmanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

  • Osaat arvioida kriisi- ja traumalähtöisesti asiakkaan haasteellista elämäntilannetta ja kohtaat asiakkaan ymmärtäen hänen elämäntarinaansa.
  • Osaat tunnistaa asiakkaan psykiatrisen sairauden oireita, arvioida hänen toimintakykyään sekä hoidon ja kuntoutuksen tarvetta.
  • Osaat keskeisiä mielenterveys-ja päihdehoitotyön puheeksiottamisen menetelmiä ja hoitotyön toimintoja.

Sisältö:

  • Miten tunnistat asiakkaan kriisin vaiheet?
  • Miten autat asiakasta kriisin eri vaiheissa?
  • Miten tunnistat traumatisoitumisen asiakkaan elämäntarinasta?
  • Miten kohtaat mielenterveys- ja päihdeasiakkaan?
  • Mitkä ovat yleisimpien psykiatristen sairauksien oireet ja vaikutukset toimintakykyyn?
  • Miten arvioit asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta?
  • Millaisia hoitotyön menetelmiä käytät asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa?

Toteutus:

Koulutus on kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojakso sisältää verkkokeskusteluja, THL:n väkivaltatyön koulutuksen (5t), yhden verkossa tehtävän oppitunnin, kaksi ryhmissä toteutettavaa verkkotehtävää ja verkossa tehtävän kokeen, jota voi jo jakson aikana harjoitella. Opiskelijat jaetaan opettajien toimesta pienryhmiin sattumanvaraisesti ja opiskelijat tekevät tehtävät pienryhmissä. Opintojakson oppimistehtävät on aikataulutettu ja ne tulee palauttaa annettujen aikataulujen mukaisesti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää