Ajankohta: 31.08. – 10.12.2020, toteutus ajat saattavat päivittyä
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Edeltävä osaaminen:Vanhustyön perusteet 20 op,Hyvinvointiteknologia ja tiedonhallinta 5 op, Lääkehoidon perusteet ja ikääntyvien lääkehoito 5 op
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Ann-Mari Sippu, Marko Raitanen ja  Merja Laitoniemi( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: geronomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 9.8.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tunnet ikääntyvien mielenterveyden rakentumisen perusteita, keskeisiä mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä, mielenterveysongelmia ja psyykkisiä sairauksia
Tunnet keskeisiä mielenterveystyön ja mielenterveyshoitotyön auttamismenetelmiä
Osaat kohdata ammatillisesti haasteellista käyttäytymistä ymmärtäen ikääntyvän yksilöllisyyttä
Tunnistat ikääntyvien päihteidenkäyttöön liittyviä erityispiirteitä
Osaat arvioida asiakkaan päihteidenkäytön haittoja yhteistyössä hänen kanssaan
Osaat ohjata asiakasta ja omaisia päihdeasioissa
Tunnet vammaisuuden monimuotoisuutta ja sen vaikutuksia ikääntyvillä henkilöillä
Tunnet vammaispoliittisia ohjelmia ja toimintaperiaatteita sekä lakeja, palveluita ja yhteiskunnan tukijärjestelmiä
Osaat moniammatillisen kuntouksen menetelmiä ja toimintamuotoja

Sisältö:
Ikääntyvien mielenterveys:
Miten mielenterveys rakentuu elämänkulun aikana?
Millaisia mielenterveyttä uhkaavia ja suojaavia tekijöitä ikääntyessä on?
Millaisia keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja psyykkisisä sairauksia ikääntyessä esiintyy?
Miten ikääntyvien mielenterveyttä edistetään?
Mitä ovat keskeiset mielenterveyshoitotyön menetelmät?
Miten ammatillisesti kohdataan haastavaa käyttäytymistä?
Ikääntyvien päihdehoitotyö:
Mistä koostuu päihdehoitotyön tietoperusta, toiminta ja menetelmät?
Millaisia erityispiirteitä liittyy ikääntyvien päihteiden käyttöön?
Kuinka päihteiden käyttö otetaan puheeksi ikääntyvän kanssa ja ohjataan palveluiden käytössä?
Kuinka ikääntyvien päihteiden käyttöä hoidetaan?
Millaisia ovat ikääntyneiden päihdehoitotyön erityispiirteet, menetelmät ja työotteet?
Vammaistyö:
Mitä on vammaisuus ja sen monimuotoisuus
Millaiset ovat omat asenteet vammaisuutta kohtaan
Millainen lainsäädäntö, palvelut ja tuet liittyvät vammaisuuteen
Mitä tarkoitetaan vammaispoliittisella ohjelmalla ja miten toimii

Arviointi:

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
  • toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
  • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja.
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesesti

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:Ann-Mari Sippu, Marko Raitanen ja Merja Laitoniemi
i(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää