Ajankohta:10.1.-29.4.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Teollisuuden automaatiotekniikasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen:
Opettaja: Merja Mäkelä

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Robotiikka ja tekoäly, energiatekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 26.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Mittaus-, ohjaus ja säätötekniikka tutuksi -opintojakso tukee osaltaan vihreää siirtymää lisäämällä automaatio-osaamista yrityksissä. Automaation avulla tuotantoa voidaan tehostaa ja tehdä turvallisemmaksi. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yrityksissä jo olevien resurssien tehokasta käyttöä sekä lisätä henkilökohtaista osaamista.

Opintojakson suoritettuasi hyväksytysti sinä osaat:

 • tunnistaa teollisen prosessin ja siihen liittyvän automaation PI-kaavion perusteella
 • kuvata koneautomaation ja prosessiteollisuuden yleiset mittalaitteet ja toimiyksiköt sekä niiden toimintaperiaatteet
 • kuvata, miten kenttälaitteet kytketään ohjausjärjestelmiin
 • selittää keskeisten mittaus- ja ohjaus- ja säätötoimintojen roolin ja ajotahot (moodit) erilaisten ohjattavien koneiden ja prosessien hallinnassa
 • toteuttaa takaisinkytketyn säädön
 • analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden.

Mistä erotetaan erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa ja PI-kaavioissa?
Mistä tunnistaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ja niiden toiminnan PI-kaavioiden pohjalta?
Millaisia ohjausjärjestelmiä käytetään?
Miten kaapeloidaan anturi, lähetin ja sähkömoottori ohjausjärjestelmään?
Miten voidaan ohjata pumppua tai venttiiliä automaattisesti vesilaitoksella?
Miten voidaan estää polttoainesäiliön ylitäyttö satamassa?
Miten voidaan estää kuljetinmoottorin vahinkokäynnistyminen kunnossapitotyön yhteydessä?
Miten voidaan stabiloida säiliön pintaa, lämpötilaa, putkistovirtaamaa tai höyryn painetta voimalaitoksella automaattisesti?
Miten varmistetaan, että kartonkikoneelta tulee oikeanpaksuista pakkauskartonkia asiakkaalle?
Miten varmistetaan, että pakkausrobotti laittaa oikean määrän komponentteja pakkaukseen?
Miten koneita tai prosesseja voidaan ajaa etäohjatusti pilvipalveluiden avulla?

Sisältö:
Opintojakso tukee vihreän siirtymän tavoitteita lisäämällä automaatio-osaamista yrityksissä. Automaation avulla saadaan tuloksena tuotannon tehostumista, vahvistetaan yrityksissä jo olevien resurssien tehokasta käyttöä sekä lisätään henkilökohtaista osaamista.

Opintojakso koostuu seuraavista neljästä aihepiiristä:

1. Mittaustekniikka ja datankeruu koneautomaatiossa ja prosessiautomaatiossa

 • Binääriset mittaukset, esim. raja-arvon tai kohteen tunnistus jne.
 • Analogiset mittaukset, esim. lämpötila, paine jne.
 •  
 • Binääriset ja analogiset standardiviestialueet sekä digitaalinen viestiliikenne
 • Binäärinen koodaus, A/D- ja D/A-muunnokset
 • Konenäkö
 • Pilvipalveluiden hyödyntäminen ja Internet of Things (IoT)

2. Koneautomaation ja prosessiautomaation laitetekniikka

 • Binääriset anturit sekä analogiset anturit ja lähettimet
 • Toimiyksiköt, esim. kelat, releet, magneettiventtiilit, moottorit, robottiohjaimet
 • Ohjausjärjestelmät, esim. sulautetut järjestelmät, logiikkajärjestelmät, robotit, prosessiautomaatiojärjestelmät
 • Anturien, lähettimien ja toimiyksiköiden liittäminen ohjausjärjestelmiin sähköisillä standardiviesteillä ja IO-yksiköillä sekä digitaalisella tiedonsiirrolla käyttäen kenttäväyliä

3. Ohjaustekniikka

 • Ajotahot eli moodit: käsiohjaus ja automaattiohjaus
 • Pakko-ohjaaminen eli lukitusohjaaminen
 • Ohjaustoimintojen esittäminen PI-kaavioissa
  • Pääpiiripositiointi: mittaus, ohjaus, säätö, on-off-venttiili, on-off-moottori
  • Konepaikkapositiointi: yrityskohtainen tai KKS (energia-alalla)
 • Ohjaustoimintojen esittäminen toimintakaavioina ja ohjaus- ja lukituskaavioina (logiikkakaavioina)
 • Ohjaustoimintojen esittämien sanallisina toimintakuvauksina
 • Ohjelmoitava logiikkajärjestelmä (PLC) ohjausjärjestelmänä

4. Säätötekniikka

 • Takaisinkytketyn säädön toimintaperiaate
 • Takaisinkytketty logiikkaohjaaminen sekä jatkuva-aikaiset PID-säätöalgoritmit
 • Takaisinkytketyn PID-säädön virityksen ja ohjattavan prosessin dynamiikan yhteys
 • Suljettujen säätöpiirien simulointi
 • Hajautettu automaatiojärjestelmä (DCS) ohjausjärjestelmänä

 

Toteutus:
Opintojaksolla edetään itsenäisesti omaan tahtiin oppimisalustan kirjallisten materiaalien ja videomateriaalien avulla. Jokaisessa aihepiirissä on interaktiivisia oppimistehtäviä. Kysymykset ja keskustelut osoitetaan oppimisalustan keskustelufoorumille.

 • Jokainen aihepiiri alkaa aikataulutetulla, kaksituntisella live-verkkoluennolla, joka tallennetaan.
  • Johdantoluento 1. Mittaustekniikka ja datankeruu 13.1.2022, klo 17-19
  • Johdantoluento 2. Automaation laitetekniikka 3.2.2022, klo 17-19
  • Johdantoluento 3. Ohjaustekniikka 10.3.2022, klo 17-19
  • Johdantoluento 4. Säätötekniik 7.4.2022, klo 17-19
    
 • Jokaisen kuukauden lopussa on aikataulutettu verkkotentti.
  • Aihepiiritentti 1. Mittaustekniikka ja datankeruu 27.1.2022, klo 17-18
  • Aihepiiritentti 2. Automaation laitetekniikka 24.2.2022, klo 17-18
  • Aihepiiritentti 3. Ohjaustekniikka 31.3.2022, klo 17-18
  • Aihepiiritentti 4. Säätötekniikka 28.4.2022, klo 17-18

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Oppimisalustan kirjallinen materiaali ja videomateriaali
 • Oppimisalustan interaktiiviset tehtävät
 • Harju, T., Marttinen, A., Säätötekniikan koulutusmateriaali, 2012 https://www.automaatioseura.fi/julkaisut-kirjakauppa/kirjakauppa/
 • Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, AEL and Prowledge, 2015, Finland.
 • Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, AEL and Prowledge, 2015, Finland.
 • Bolton, W. Instrumentation and control systems, Elsevier, UK, 2004, 339 p.
   

Arviointi:
Opintojaksossa on neljä aikataulutettua aihepiiritenttiä verkossa, arvosana muodostuu aihepiiritenttien keskiarvona.

Arviointiasteikko:
0 hylätty, 1 tyydyttävä, 2 erittäin tyydyttävä, 3 hyvä, 4 erittäin hyvä, 5 kiitettävä

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää