Tule vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

 

Ajankohta: 19.9.2019 – 11.12.2020
Lähiopetuspäivät: Koulutukseen sisältyy 15 lähiopiskelupäivää.

Syksyn 2019 lähiopiskelupäivät ovat 19.-20.9., 4.10., 15.11. ja 5.12.2019.
Vuoden 2020 lähiopiskelupäivät ovat 17.1., 14.2., 20.3., 24.4., 15.5., 18.9., 9.10., 13.11., 10.12. ja 11.12.2020.

Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan XAMKin, JAMKin, Metropolian, OAMKin ja TAMKin yhteistyönä.
Laajuus: 30 opintopistettä
Paikkamäärä: 20

Vastuuopettajat: Merja Reunanen ja Arja Kiviaho-Tiippana, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Hakuaika: 1.4.-26.5.2019
Hinta: 1500 € (ALV 0 %). Koulutusmaksu on mahdollista maksaa 1-4 erässä.

Kohderyhmä:
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutus soveltuu sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin, apuvälineteknikon, osteopaatin, naprapaatin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, sosionomin, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja liikunnan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat työskennelleet/työskentelevät kuntoutusalalla ja ovat kiinnostuneita kehittämään moniammatillisen kotikuntoutuksen osaamistaan.

Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on tällaista osaamista vastaava osaaminen, vaikka muodollinen tutkinto puuttuisikin.

Erikoistumiskoulutus järjestetään moniammatillisena koulutuksena. Eduksi on, jos koulutukseen osallistuu moniammatillinen työpari samasta työyksiköstä.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Toteutus:

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueelta. Koulutukseen sisältyy 15 lähiopiskelupäivää.

Sisältö:

Moniammatillisen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

  • Asiakkuusosaaminen
  • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
  • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
  • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
  • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
  • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön, tavoitteisiin sekä aiemmin koulutuksen käyneiden palautteisiin Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen nettivuilta.

Koulutukseen haku: Hakulomakkeella kysytään henkilötietojen lisäksi taustakoulutuksestasi sekä sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan työhistoriastasi. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan koulutuksen alkaessa. Valintakoetehtävän vastaukset liitetään hakulomakkeelle sähköisessä muodossa.

MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN VALINTAKOETEHTÄVÄ:

Valintakoetehtävä koostuu alla olevasta neljästä kysymyksestä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon. Kunkin vastauksen pituus on maksimissaan 3000 merkkiä välilyönteineen. Liitä vastauksesi hakulomakkeelle.

VALINTAKOETEHTÄVÄN KYSYMYKSET JA PISTEYTYS

1. Kuvaa ja arvioi perustellen, millaista on tämänhetkinen osaamisesi ja työkokemuksesi kotikuntoutuksessa ja millä perustelet koulutustarpeesi? (enintään 5 pistettä)

2. Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa, mistä hait tietoa, mainitse lähteet ja arvioi käyttämiesi tietolähteiden laatua. Kuvaa lisäksi, miten hyödynsit löytämääsi tietoa omassa työssäsi. Mainitse lähteet. (enintään 5 pistettä)

3. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)

4. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä)

Valintakoetehtävän yhteispistemäärää on maksimissaan 20 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään yksi piste, yhteensä vähintään neljä pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arvalla.

Valinnasta ilmoittaminen: Valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään 7.6.2019. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka sähköpostitse 22.8.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Peruutusehdot: Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 

Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettajat Merja Reunanen ja Arja Kiviaho-Tiippana, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:
koulutussuunnittelija Heidi Väisänen, taydennyskoulutus@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös postilaatikkosi roskaposti-kansio!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää