Ajankohta: 5.9. – 11.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Asiakaslähtöinen markkinointi, 5 op – ja Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus, 5 op -opintojaksot tai vastaavat tiedot
Opettaja: Marja-Leena Koskinen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen / Moduuli: Digimarkkinoija
Ilmoittautuminen päättyy: 21.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet: 

Osaat suunnitella ja käyttää tarkoituksenmukaisesti integroidun, monikanavaisen markkinointiviestinnän eri keinoja ottaen huomioon viestinnän tavoitteet, kohderyhmän, sanoman ja mittarit.
Osaat digitaalisessa markkinointiviestinnässä tarvittavat perustaidot.
Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti.

Sisältö: 

Mitä tarkoittavat integroitu markkinointiviestintä ja monikanavainen markkinointiviestintä?
Miten digitaalista mediaa hyödynnetään markkinointiviestinnässä?
Miten monikanavaisuutta hyödynnetään markkinointiviestinnässä?
Miten markkinointiviestintää seurataan ja mitataan?
Millaiset ovat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet?

Toteutus: Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimistehtäviä. Mahdollisista liveluennoista tehdään tallenne, ja ne ovat katsottavissa myöhemmin itselle sopivana aikana verkko-oppimisympäristössä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:  

Opintojaksoalustalle linkitetyt videluoennot ja muut sähköiset aineistot.

Arviointi:  

Opiskelija osaa

c) osaat hahmottaa markkinointiviestinnän tehtäväkokonaisuuksia
e) osaat käyttää keskeisiä monikanavaisen, digitaalisen markkinointiviestinnän menetelmiä ja keinoja
g) osaat perustella toimintaasi ja valintojasi alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko: 0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää