Ajankohta: 26.1.-28.5.2021
Koulutuspaikka: XAMK, Kouvolan kampus.Paraatikenttä 7 45100 Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Edeltävä osaaminen:

 • Vanhustyön perusteet 20 op
 • Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5 op
 • Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 15 op

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Merja Laitoniemi ja Sari Ranta

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Geronomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: muistisairauksien tunnistaminen, hoito ja kuntoutumisen edistäminen (sari.ranta@xamk.fi) sekä ryhmänohjaustaidot (merja.laitoniemi@xamk.fi), jonka suorittamiseen tarvitset ohjattavan ryhmän

Tavoitteet:
Muistisairauksien tunnistaminen, hoito ja kuntoutus 3 op:

 • Tunnet muistisairauksia ja niiden erityispiirteitä
 • Tunnet muistisairauksien arviointimenetelmiä, hoitomuotoja ja kuntoutuksen menetelmiä.
 • Harjaannut kuntoutumista edistävän työotteen käyttämisessä.
 • Tunnet muistisairauksiin liittyvät palveluketjut.
 • Tunnet valtakunnalliset ja paikalliset muistityön suositukset.
 • Tunnet muistisairauksiin liittyvät oikeudelliset suositukset ja edunvalvontaan liittyvät prosessit.

Ryhmänohjaus ja ohjaustaidot 2 op:

 • Tunnet ryhmän perustehtävän
 • Tunnet ryhmädynamiikan ilmiöitä ja niiden vaikutuksia
 • Tunnet ryhmäilmiöitä ja niiden vaikutuksia
 • Omaat ryhmässä toimimisen ja ryhmien ohjaamisen perusvalmiuksia
 • Saat valmiuksia ryhmien suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin
 • Osaat arvioida ryhmän ohjaajan toiminnan vaikutuksia

Sisältö:

Muistisairaudet:

 • Mitä ovat muistisairaudet ja miten niitä tunnistetaan ja arvioidaan?
 • Miten eri muistisairaudet eroavat toisistaan?
 • Millaisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä muistisairauksiin käytetään?
 • Missä muistisairauksia arvioidaan ja hoidetaan?
 • Millaisia kuntoutumisen edistämisen menetelmiä muistisairauksiin on käytettävissä?
 • Miten tuetaan aivoterveyttä?
 • Miten muistisairauksien palveluketjuja kehitetään?
 • Miten muistisairaiden henkilöiden oikeuksia voidaan turvata?

Ryhmän ohjaustaidot:

 • Miksi ryhmiä käytetään ja mikä on niiden perustehtävä?
 • Mitä on ryhmädynamiikka ja miten se vaikuttaa ryhmän elinkaaressa?
 • Mitä ovat keskeiset ryhmäilmiöt ja niiden vaikutukset?
 • Miten ryhmässä toimitaan ja niitä ohjataan?
 • Miten suunnitellaan ryhmä, ohjataan ja arvioidaan sen toimintaa?
 • Millainen on ryhmänohjaajan vaikutus ryhmän toimintaan?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Merja Laitoniemi ja Sari Ranta
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää