Koulutustyyppi ja koulutuksen laajuus: Täydennyskoulutus, laajuus 20 opintopistettä
Koulutusala: sosiaali- ja terveysala
Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2017

Kouluttajat: Porstua ry:n kouluttajat Toni Lillman ja Eeva-Liisa Tamski.
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Ryhmäkoko: 25
 
Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (ent. Mikkelin ammattikorkeakoulu), Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.
Aika: Koulutuksen kokonaiskesto on 7.2. – 16.11.2017.

Lähiopetuspäivät järjestetään seuraavasti aina klo 9-15
07.-08.02.2017             
14.-15.03.2017            
18.-19.04.2017             
23.-24.05.2017
13.-14.09.2017
11.-12.10.2017
15.-16.11.2017

Tavoite:
Tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin menetelmiin.
 
Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.
 
Sisältö ja toteutus:
– Neuropsykiatriset oireryhmät sekä niiden vaikutukset ja haasteet
– Valmennuksen ajattelu- ja toimintatapoja
– Valmennusprosessi sekä ohjauksen ja valmennuksen keinoja ja menetelmiä
– Perheen ja lähiyhteisön tukeminen
– Valmentajan rooli ja valmentajana toimiminen
 
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää 14 lähiopetuspäivää ja ohjattua omassa työssä oppimista.
 
Lähiopetuspäivät toteutetaan kahden päivän jaksoissa, jotka sisältävät vuorovaikutuksellisia luentoja, keskustelua ja kokemusten jakoa sekä käytännön harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä. Etäjaksoilla sovelletaan lähiopetuspäivien sisältöjä omaan työhön, tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen ja työstetään tehtäviä, jotka tähtäävät oman työn ja työskentelymallien kehittämiseen.

Hinta: 1 500 €  (sis. alv 24% 290,32 €)
Laskutetaan valinnan mukaan yhdessä (2/17) tai kahdessa erässä (2/17 ja 5/17).
 
Peruutusehdot: Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin ilmoitetusta perumisesta perimme koko opintojakson hinnan.
 
Lisätietoja ilmoittautumisesta:  Täydennyskoulutuksen toimisto, puh. 040 630 2520, email taydennyskoulutus@xamk.fi
 
Linkki Mamkin koulutuskalenteriin www.mamk.fi/koulutuskalenteri.