Ajankohta: 3.5.-31.8.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Virva Korpinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot.
Ilmoittautuminen päättyy: 18.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tiedostat kasvokkaisen ja digitaalisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtia.
Ymmärrät kokonaisvaltaisen ja tasavertaisen kohtaamisen merkityksen nuoren tukemisessa.
Tunnistat aidon dialogin piirteitä ja osaat hyödyntää sitä kasvokkaisessa ja digitaalisessa kohtaamisessa.

Sisältö:
Mistä tekijöistä rakentuvat kasvokkainen ja digitaalinen vuorovaikutus sekä arvostava kohtaaminen?
Millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen?
Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
Miten nuorisotyössä voidaan hyödyntää digitaalisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?

Toteutus:
Opintojakson aikana kohtaat ja ohjaat nuoria verkossa opintojakson harjoitustehtävään liittyen. Tätä varten sinun tulee etsiä itse jokin työelämätaho, jonka tuottaman ohjaus- tai neuvontapalvelun kautta voit kokeilla ohjaajana toimimista 1-2 kertaa

Opintojaksolla tutustutaan vuorovaikutuksen peruslähtökohtiin ja nuoren kohtaamisen haasteiden tunnistamiseen.

Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia kohtaamisen tilanteita kasvokkaisessa ja verkko-ohjauksessa sekä pohditaan, mistä tekijöistä rakentuu hyvä vuorovaikutus ja millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen.

Opintojakson toteutukseen sisältyy verkkotentti, johon valmistaudut opintojakson tehtäviä tehden opintojakson aikana. Kun olet edennyt tehtävissä loppuun saakka, tentti avautuu automaattisesti saatavillesi.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:

1) Opintojakson harjoitustehtävien työstämistä ja palauttamista verkko-oppimisympäristössä kuvatulla tavalla (H)
2) Chat-ohjaajana toimimista itse valitun työelämäkumppanin palvelussa sekä ohjauksesta raportointia (H)
3) Verkkotentin läpäisyä (1-5)

Lisäksi arvioit omaa opiskeluasi sekä annat vertaispalautetta toisille opiskelijoille annettujen ohjeiden mukaisesti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Verkko-opintojaksolla hyödynnetään mm. teosta Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen. (Jaana Fedotoff, Heidi Leppäkari & Päivi Timonen (toim.) 2016), joka on vapaasti verkosta ladattavissa. Tämän lisäksi teet aktiivista tiedonhankintaa oppimistehtävien ohjeissa annetulla tavalla ja käytät hankkimiasi verkkolähteitä tehtävissäsi Xamkin opiskelukirjoittamisen ohjeiden mukaisesti.
 

Arviointi:
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää