Ajankohta: 10.1.-31.5.2022, lähiopetuspäivät 18.1. klo 8-16, 14.2. klo 10-18 ja 21.4.2022 klo 8-16
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Pekka Penttinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen teoreettiset perusteet ja niiden soveltamismahdollisuudet työelämässä.
  • Osaat jäsentää nuorisokasvatuksen monialaisen ammatillisen ja yhteiskunnallisen luonteen nyky-yhteiskunnassa.
  • Osaat hahmottaa nuorisokasvatuksen ajan haasteita ja kehityssuuntia asiantuntevasti ja laaja-alaisesti.

Sisältö:

  • Miten nuorisokasvatuksen ammatillisuus on rakentunut suomalaisessa yhteiskunnassa?
  • Miten nuorisokasvatus on teoreettisesti ja käytännöllisesti jäsennettävissä osana kasvatustoimintaa?
  • Miten tunnistat nuorisokasvatusta koskevia ajan haasteita yhteiskunnallisessa keskustelussa ja käytännön työelämässä?

Toteutus:

Lähiopetuksessa (3 x 8 t) jäsennät nuorisokasvatuksen sen monialaisen luonteen mukaisesti nyky-yhteiskunnassa. Erotat nuorisokasvatuksen teoreettiset perinteet toisistaan ja tunnistat niiden ilmenemisen nykypäivän nuorisokasvatuksessa ja nuorisotyössä. Opit hahmottamaan nuorisokasvatuksen ajan haasteita nuorisotyön kentällä asiantuntevasti ja laaja-alaisesti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 

Opintojakson opiskelumateriaali rakentuu opiskelijan ammatillisuutta koskevan lähestymistavan perusteella. Osa materiaalista on löydettävissä Learn-oppimisympäristössä.

Arviointi: Opintojakson arviointi perustuu seminaarityöskentelyyn sekä ammatillisuutta käsittelevään tehtävään.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää