Ajankohta: 19.1.-27.4.2021, lähipäivät 19.1., 15.2., 27.4. kokonaisia päiviä
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Pekka Penttinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen teoreettiset perusteet ja niiden soveltamismahdollisuudet työelämässä.
Osaat jäsentää nuorisokasvatuksen monialaisen ammatillisen ja yhteiskunnallisen luonteen nyky-yhteiskunnassa.
Osaat hahmottaa nuorisokasvatuksen ajan haasteita ja kehityssuuntia asiantuntevasti ja laaja-alaisesti.

Sisältö:
Miten nuorisokasvatuksen ammatillisuus on rakentunut suomalaisessa yhteiskunnassa?
Miten nuorisokasvatus on teoreettisesti ja käytännöllisesti jäsennettävissä osana kasvatustoimintaa?
Miten tunnistat nuorisokasvatusta koskevia ajan haasteita yhteiskunnallisessa keskustelussa ja käytännön työelämässä?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojakson opiskelumateriaali rakentuu opiskelijan ammatillisuutta koskevan lähestymitavan perusteella. Osa materiaalista on löydettävissä Learn-oppimisympäristössä.

Arviointi:
Osaat hankkia, käyttää ja arvioida kriittisesti nuorisokasvatuksen teoriatietoa ammattialan ilmiöiden jäsentämisessä.

Osaat arvioida ja analysoida nuorisokasvatuksen teoriatietoa alan ammatillisuutta ja ajan haasteita koskevassa keskustelussa.

Opintojakson arviointi perustuu seminaarityöskentelyyn sekä ammatillisuutta käsittelevään tehtävään

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää