Ajankohta: 10.1.-31.5.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Mirka Lähdeniemi

Jatkoväylä-opiskelija: Tätä opintojaksoa suositellaan yhteisöpedagogi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Tunnistat nuorten hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja rakenteet.
  • Tunnistat sosiaalisten ongelmien syntymekanismit samoin kuin syrjäytymisen riskitekijät ja suojaavat mekanismit.
  • Hahmotat nuorten hyvinvoinnin kokonaistilanteen yhteiskunnassamme.
  • Osaat arvioida nuorisokasvatuksen mahdollisuuksia ja roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö:

  • Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?
  • Miten lähiyhteisöt, asuinalue, sukupuoli, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat hyvinvointiin?
  • Miten yhteiskunnallinen konteksti estää tai edistää hyvinvoinnin rakentumista?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?
  • Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?
  • Mitkä ovat nuorisokasvatuksen mahdollisuudet tukea nuorten hyvinvoinnin rakentumista?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät Learn verkkoalustalta. 

Opiskelumateriaali: 

Learn alustalta löytyvä materiaali.

Arviointi: 

Osaat käyttää johdonmukaisesti hyvinvointiin liittyvää käsitteistöä.
Osaat etsiä hyvinvointiin liittyvää tietoa keskeisistä tietolähteistä.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää