Ajankohta: 23.8.-17.12.2021, lähiopetuspäivät 20.9., 19.10. ja 16.11.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Katja Komonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Ymmärrät nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen taustat ja yhteiskunnallisen kontekstin.
 • Tunnet nuorten hyvinvoinnin strategisen ohjauksen ja kehittämisen kansainväliset, kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, ohjausjärjestelmät ja prosessit.
 • Osaat analysoida nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen merkitystä osana nuorisokasvatuksen toimintakenttää samoin kuin jäsentää nuorisokasvatuksen roolia kehittämistyössä.

Sisältö:

 • Mitä on nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen?
 • Mitkä ovat nuorten hyvinvoinnin strategisen ohjauksen ja kehittämisen kansainväliset, kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, ohjausjärjestelmät ja prosessit?
 • Mikä on nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen merkitys osana nuorisokasvatuksen toimintakenttää?
 • Mikä on nuorisokasvatuksen rooli nuorten hyvinvoinnin kehittämistyössä?

Toteutus:

Opintojakso koostuu luennoista, ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä (sisältää 2 ennakkotehtävää ja kokoava essee). Opintojakson lähiopetuspäivät ovat:

 • 20.9.2021 (8h)
 • 19.10.2021 (8h)
 • 16.11.2021 (4h)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista (100% läsnäolo) lähiopetukseen ja hyväksytysti laadittuja ennakkotehtäviä sekä opintojakson kokoavaa esseetä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali löytyy Learn- oppimisalustalta.

Arviointi:

 • Osaat hankkia nuorten hyvinvoinnin strategiseen kehittämiseen liittyvää tietoa kansainvälisistä ja kansallisista tietolähteistä.
 • Osaat arvioida kansainvälistä ja kansallista nuorten hyvinvoinnin kehittämistyötä.
 • Osaat analysoida strategisen kehittämistyön ja nuorisokasvatuksen suhdetta nuorten elinolojen kehittämisessä.​​​​

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää