Ajankohta: 10.1.-29.4.2022, lähiopetuspäivät 18.1. ja 5.4.2022 klo 9-17
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Mirka Lähdeniemi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat jäsentää ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tavoitteita, toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.
 • Osaat kuvata ja etsiä tietoa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä vahvistavista ja haavoittavista tekijöistä.
 • Osaat toimia lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyden palveluverkostossa yhteisöpedagogina.
 • Osaat yhteisöpedagogina kohdata lapsia ja nuoria päihde- ja mielenterveyden haittojen ehkäisyn ja muutostarpeen näkökulmasta.

Sisältö:

 • Mistä lasten ja nuorten mielenterveys ja päihteetön elämä rakentuvat?
 • Mitkä ovat lasten ja nuorten yleisimmät päihteidenkäytön ja mielenterveyden häiriöt ja niihin kohdennetut tukimuodot?
 • Millaisilla toimintatavoilla lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä voidaan edistää ja miten niihin voidaan vaikuttaa?
 • Millaisilla työtavoilla voit yhteisöpedagogina tukea lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyä sekä muutostarvetta ja -valmiutta?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Erkko & Hannukkala 2013: Mielenterveys voimaksi. Käsikirja nuorisotyön ammattilaisille. Suomen mielenterveysseura.
 • Normann, Odell, Tapio & Vuohelainen 2018. Ehkäisevä päihdetyö – hyppää kyytiin!
 • Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen (toim.) 2010: Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön.
 • Maunu (2012): Ryyppäämällä ryhmäksi. Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin.
 • Soikkeli, Salasuo, Puuronen & Piispa (2011): Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää.

Arviointi: Arvioinnissa huomioidaan kirjalliset tehtävät sekä aktiivinen osallistuminen tiimityöskentelyyn.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää