Ajankohta: 23.8.-17.12.2021, lähiopetuspäivät 24.8., 15.11. ja 13.12.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Pekka Penttinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Tunnistat ja ymmärrät yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia nuorten elämään ja nuorten sukupolven määrittymiseen.
 • Osaat ennakoida nuoruuteen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutostekijöitä sekä tunnistaa muutosten aiheuttamia tarpeita nuorten elämässä.
 • Osaat soveltaa yhteiskunnallista muutosta koskevaa tietoa nuorten hyvinvoinnin moniammatillisessa edistämisessä nuorisokasvatuksen keinoin.

Sisältö:

 • Miten yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja ajankohtaiset ilmiöt muovaavat nuorten elämänkulkuja ja nuoruuden sukupolvien ilmenemismuotoja?
 • Miten yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia nuorten hyvinvointiin voi tunnistaa ja ennakoida?
 • Miten nuoruutta koskevaa yhteiskunnallista muutostietoa voi soveltaa nuorisokasvatuksen kentällä?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luento-opetusta, ryhmätyöstkentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuksen ajankohdat ovat:

 • ti 24.8. klo 12.30 – 16.00
 • ma 15.11. klo 10.00 – 18.00
 • ma 13.12. klo 10.00 – 18.00

Opintojakson aikana työstetään yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsitys nuoruudesta osana yhteiskunnan modernisaatioprosessia. Opintojakson viimeisellä kerralla opintojakson suorituksena koostetaan seminaarityöskentelynä näköalakatsaus tulevaisuuden kehitykseen.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista sekä opintojakson tehtävien suorittamista.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojakson materiaali löytyy osin Learn-oppimisympärstöstä ja se ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi:

Opintojakson arviointi tapahtuu yksin, parityönä tai pienryhmässä tehdyn suorituksen pohjalta.

 • Osaat tuottaa, käsitellä ja arvioida kriittisesti nuorten elämää koskevaa yhteiskunnallista muutostietoa.
 • Osaat tunnistaa ja ratkaista vaativia yhteiskunnallisen muutoksen tuottamia ongelmia nuorten elämässä käyttämällä nuoruutta koskevaa teoreettista tietoa.
 • Osaat arvioida ja analysoida kriittisesti yhteiskunnallisten muutosprosessien vaikutuksia nuorten elämänkulun ja nuoruuden sukupolvien rakentumiseen sekä tulevaisuuden odotuksiin.

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää