Ajankohta: 13.01. – 30.04.2020, toteutusaika saattaa päivittyä
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Auli Jungner, Merja Nurmi ja Miia Heikkinen( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2019
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
• Osaat tavoitteellisesti, asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukien suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjaustilanteita.
• Tiedät ryhmädynaamisia teorioita ja tunnistat niihin liittyviä ilmiöitä.
• Osaat soveltaa sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita ja menetelmiä.
• Hahmotat sosionomin asiakastyön prosessin ja ymmärrät palveluohjauksen merkityksen.
• Osaat reflektoida omia vahvuuksiasi ja kehittämishaasteita ohjaajana.

Sisältö:
• Miten asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voi tukea suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti?
• Miten voit soveltaa sosiaalipedagogiikan periaatteita sosiaalialan työssä?
• Mitä ovat ryhmädynaamiset ilmiöt?
• Millaisia vaiheita sosiaalialan asiakasprosesseihin liittyy?
• Millaisilla reflektointimenetelmillä voit kehittää omaa työtäsi ohjaajana?

Arviointi:

  • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
  •  Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
  • Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
  • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
  • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
  • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
  • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.
     

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Auli Jungner, Merja Nurmi ja Miia Heikkinen
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää