Kiinnostaako koodaus?
Haluatko kehittyä ohjelmoinnin ammattilaiseksi?
Tämä koulutus on juuri Sinulle!

 

Suomi huutaa koodareita! Ohjelmoinnin ammattilaista on jatkuva tarve työelämässä. Xamk vastaa työelämän tarpeisiin järjestämällä Ohjelmoinnista ammatti –koulutuksen sekä Kotkassa että Mikkelissä. Koulutus tuottaa monipuolista ohjelmointiosaamista nykyaikaisten digitaalisten palveluiden ja tuotteiden toteuttamiseen. Koulutus soveltuu niin perusosaamisen hankkimiseen kuin osaamisen päivittämiseen.

 

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin konkarille. Taustaksi soveltuu esim. IT-alan ammatillinen tutkinto tai IT-alan työ- ja/tai harrastuskokemus. Voit olla opiskellut ohjelmointia aikaisemminkin, mutta tarvittaessa kaikki opiskellaan alusta alkaen, nykyaikaisin menetelmin. Tärkeintä on kiinnostus ohjelmointia kohtaan!

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma (kannettava) tietokone myös lähiopetustilanteissa. Osa opinnoista suoritetaan Xamkin tietokonelaboratorioissa, mutta opetusta järjestetään myös tiloissa, jossa on ainoastaan langaton verkkoyhteys. Suositeltava laitteistokokoonpano on esitelty täällä

Koulutuksen järjestäjä ja paikka:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamk, Informaatioteknologian koulutusyksikkö
Kotkan kampus, Pääskysentie 1 ja Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, hakijan valinnan mukaisesti. Hakeutumisen yhteydessä valitset paikkakunnan, jolla osallistut lähiopetusjaksoille.
 

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Ajankohta: 28.1.-13.12.2019
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen verkko- ja lähiopintoja. Lähiopetusta 2 päivää / kk Kotkassa tai Mikkelissä. Lähiopintojaksoja ei järjestetä kampuksilla kesä- ja heinäkuussa, tällöin mahdollisuus esim. työelämäjaksolle.
 

Haku päättyy: 14.12.2018 klo 15:00. Opiskelijavalinnat suoritetaan tämän jälkeen.

Laajuus: 30 opintopistettä
Ryhmäkoko: Kotkan ryhmä 20 opiskelijaa + Mikkelin ryhmä 20 opiskelijaa
Kouluttajat: Xamkin lehtorit ja asiantuntijat

Koulutus on maksuton osallistujille!

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien ohjelmointiosaaminen tämän päivän teknologioihin, pelillisyyteen ja uusiin välineisiin. Opiskelija saa tuoreimman tiedon sovelluskehityksestä eri ympäristöissä. Perusohjelmointitaitojen lisäksi osaamista kartutetaan nykyaikaisista web-, palvelin- ja mobiiliohjelmointitekniikoista. Oppisisällöissä on mukana myös peliohjelmoinnin opintoja. Kaiken tämän lisäksi työelämäjaksolla tuotteistetaan oma osaaminen työmarkkinoita varten!

 
Toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, joka mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa. Lähiopetusjaksot 2 päivää kuukaudessa järjestetään arkipäivisin Kotkan sekä Mikkelin kampuksella. Kesä- ja heinäkuussa ei järjestetä lähiopetusjaksoja kampuksilla, mutta esim. työelämäjaksolle voi osallistua.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Suoritetut opinnot ovat hyväksi luettavissa mahdollisissa myöhemmissä tutkintoon tähtäävissä AMK-opinnoissa, erityisesti Xamkin Tietojenkäsittelyn koulutuksessa.

 

Koulutuksen sisältö:

  • Ohjelmointitaidot 5 op
  • Web-ohjelmointi 5 op
  • Palvelinohjelmointi 5 op
  • Mobiiliohjelmointi 5 op
  • Peliohjelmointi 5 op
  • Työelämäjakso 5 op (mahdollista suorittaa omalla työpaikalla)

 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi osaaminen. HOPS:in mukaisesti suoritettava opintokokonaisuus voi poiketa yllä mainitusta sisällöstä.

Haku:
Haku viimeistään 14.12.2018.
Koulutukseen valitaan sekä Kotkaan että Mikkeliin 20 opiskelijaa hakemusten ja mahdollisten haastattelujen perusteella.

 

Lisätiedot:
Sisällöstä ja toteutuksesta:
lehtori Janne Turunen, janne.turunen@xamk.fi tai p. 050 312 5013

Hakeutumisesta ja käytännön asioista:
koulutussuunnittelija Piia Pöysä, piia.poysa@xamk.fi tai p. 040 630 2520

 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää