Ajankohta: 15.9. – 6.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 35
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Timo Mynttinen, timo.mynttinen@xamk.fi

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Ohjelmistotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 4.9.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet: tyypit ja muuttujat, toistorakenteet ja haarautumiset. Ymmärrät olio-ohjelmoinnin perusteet, luokkien käytön, kokoelmien käytön ja LINQ-perusteet. Ymmärrät JSON-tyyppisen tiedon perusteet ja osaat käsitellä tietokannan taulua konsolisovelluksellasi.

Sisältö:
Työkaluna on Visual Studio Windows-ympäristössä ja ohjelmointikielenä on C#. Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan käyttäen komentorivisovelluksia (VS Console Application Template). Aihepiirejä ovat mm. tyypit ja muuttujat, ohjaus- ja toistorakenteet, luokkatyypin käyttö, LINQ ja geneeriset kokoelmat (huom! käytännössä geneerinen lista), UML-luokkakaavio, JSON-datan serialisointi ja deserialisointi, kommunikointi relaatiotietokannan taulun kanssa.

Toteutus:
Toteutustapa
• Palautettavat tehtävät aikataulutettuja.
• Itsenäistä työskentelyä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan antama materiaali Learn-oppimisympäristössä.

Arviointi:
Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja tenttiin.
• Neljä palautettavaa tehtävää, 40% maksimipisteistä.
• Tentti, 60% maksimipisteistä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää