Ajankohta: Aloitus joka viikon tiistai 4.5. alk., suoritusaika 2 kk. Viimeinen aloitus 15.6. Koulutus päättyy 31.8.2021. Kutsu koulutukseen lähetetään aloitusta edeltävänä maanantaina.
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Pia Jääskeläinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalintaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: Edeltävänä sunnuntaina, kun aloitus on tiistaina
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Hallitset hyvinvointitapahtuman ideointiin, suunnitteluun ja tuottamiseen liittyvät kokonaisuudet.
  • Ymmärrät hyvinvointitapahtuman johtamisen merkityksen ja siihen liittyvät yksityiskohdat.
  • Ymmärrät hyvinvointitapahtuman myynnin ja markkinoinnin roolit ja keinot.
  • Ymmärrät erilaisten sidosryhmien roolit ja merkityksen hyvinvointitapahtuman toteuttamisessa.
  • Ymmärrät hyvinvointitapahtuman vaikuttavuuden mittaamisen ja ulottuvuudet.

Sisältö:

  • Miten toteutat tapahtumatuotannon ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin?
  • Miten tapahtumaa johdetaan?
  • Millaisia keinoja voidaan hyödyntää tapahtuman myynnissä?
  • Miten hyödynnät markkinointiviestintää osana tapahtuman tuottamisessa?
  • Millaisia sidosryhmiä tapahtuman suunnittelussa ja tuottamisessa on, ja kuinka erilaisten sidosryhmien kanssa toimitaan?

Toteutus:
Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä.
Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.
1. Hyvinvointitapahtuman ideointi, suunnittelu ja toteutus
2. Hyvinvointitapahtuman johtaminen ja sidosryhmät
3. Tapahtuman myynti ja markkinointi

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
• Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle (e-kirja) Edita 2019, Huhtaniska, Tirronen
• Menesty digimarkkinoinnilla (e-kirja) Kauppakamari 2018, Komulainen, Minna
• Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

.Arviointi:
Opintojakson arvosana muodostuu kolmen tentin perusteella.

Opiskelija osaa
– käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
– hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
– käyttää keskeisiä alan malleja ja menetelmiä

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää