Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 2 kk.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalintaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 31.5.2022. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet: Hallitset hyvinvointitapahtuman ideointiin, suunnitteluun ja tuottamiseen liittyvät kokonaisuudet.
Ymmärrät hyvinvointitapahtuman johtamisen merkityksen ja siihen liittyvät yksityiskohdat.
Ymmärrät hyvinvointitapahtuman myynnin ja markkinoinnin roolit ja keinot.
Ymmärrät erilaisten sidosryhmien roolit ja merkityksen hyvinvointitapahtuman toteuttamisessa.
Ymmärrät hyvinvointitapahtuman vaikuttavuuden mittaamisen ja ulottuvuudet.

Sisältö: Miten toteutat tapahtumatuotannon ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin?
Miten tapahtumaa johdetaan?
Millaisia keinoja voidaan hyödyntää tapahtuman myynnissä?
Miten hyödynnät markkinointiviestintää osana tapahtuman tuottamisessa?
Millaisia sidosryhmiä tapahtuman suunnittelussa ja tuottamisessa on, ja kuinka erilaisten sidosryhmien kanssa toimitaan?

Toteutus:  

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä.
Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.
1. Hyvinvointitapahtuman ideointi, suunnittelu ja toteutus
2. Hyvinvointitapahtuman johtaminen ja sidosryhmät
3. Tapahtuman myynti ja markkinointi

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:  

• Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle (e-kirja) Edita 2019, Huhtaniska, Tirronen
• Menesty digimarkkinoinnilla (e-kirja) Kauppakamari 2018, Komulainen, Minna
• Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Arviointi:  

Opiskelija osaa
– käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
– hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
– käyttää keskeisiä alan malleja ja menetelmiä

Arviointiasteikko:
0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh: 050 440 4473, Iina Hoteila

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää