Ajankohta: 21.1.-9.5.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Jaana Dillström ja Anna Makkonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

 

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Yhteiset harjoittelu- ja ohjauskäytännöt
 • Opiskelijaohjaajana tukea ja ohjata opiskelijan oppimista ja ammatillista kehittymistä
 • Opiskelijaohjaajana opiskelijaohjauksen valmiuksien ja osaamisen kehittäminen
 • Työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön vahvistaminen
 • Harjoitteluohjauksen uudet suuntaukset: Moduuliharjoittelun ja moniammatillisen ohjaamisen kehittäminen
 • Oman yksikön oppimisympäristön kehittäminen
 • Näyttöön perustuva opiskelijaohjaus

Sisältö:

 • Oppimiskäsitykset, oppimistyylit, ammatillisen kasvun tukeminen, oppimisesteiden poistaminen/vähentäminen
 • Harjoittelun ohjausprosessi: tavoitteet, mahdollisuudet, osaamisen kriteerit ja arviointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet/ongelmatilanteiden selvittäminen
 • Hyvä ohjaussuhde ja minä ohjaajana
 • Oppimista innostava/tukeva oppimisympäristö
 • Moduuliharjoittelu

Toteutus:

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina sisältäen seuraavat osiot:

 • Verkkokurssi (Learn): opiskelumateriaali, verkkotehtävät ja verkkotentit
 • Pienryhmätyöskentely, ryhmäkeskustelut, simulaatioharjoitukset
 • Merkityksellinen oppimiskokemus/ohjauskokemus
 • Kehittämistehtävä työyksikköön

Kevään 2021 lähiopiskelupäivät: 21.1., 11.2., 18.3., 23.3. ja 22.4.2021 klo 13-16 Savonlinnan kampuksella

Arviointi:

 • Kirjalliset yksilötehtävät
 • Verkkotentit
 • Osallistuminen simulaatioharjoituksiin
 • Kehittämistyö: Oman osaston opiskelijaohjaamisen kehittämistyön idean ja suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää