Ajankohta: 5.4.-20.6.2017, lähiopetus 5.4.,11.4., 26.4., 10.5., 18.5. klo 13 -16
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Ilmoittautuminen päättyy: 26.3.2017
Hinta: 30,00
Paikkamäärä: 17
Laajuus: 3 opintopistettä

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Kohderyhmä: Terveydenhuollon opiskelijaohjaajat

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.
 

Tavoite: 

 • Yhteiset harjoittelu- ja ohjauskäytännöt
 • Opiskelijaohjaajana opiskelijaohjauksen valmiuksien ja osaamisen kehittäminen
 • Työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön vahvistaminen
 • Oman yksikön oppimisympäristön kehittäminen
 • Näyttöön perustuva opiskelijaohjaus

Sisältö:

 • Oppimiskäsitykset, oppimistyylit, ammatillisen kasvun tukeminen, oppimisesteiden
 • poistaminen/vähentäminen
 • Harjoittelu prosessina: tavoitteet, mahdollisuudet, osaamisen kriteerit ja arviointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet/ongelmatilanteiden selvittäminen
 • Hyvä ohjaussuhde, ja minä ohjaajana
 • Oppimista innostava/tukeva oppimisympäristö

 Toteutus:

Toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina

Toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina

 • 5 lähipäivää: 5.4., 11.4., 26.4., 10.5., 18.5. klo 13.00 -16.00
 • Verkkokurssi (Moodle): opiskelumateriaali, verkkotehtävät, verkkotentit
 • Pienryhmätyöskentely, ryhmäkeskustelut, simulaatioharjoitus
 • Merkityksellinen oppimiskokemus/ohjauskokemus
 • Kehittämistehtävä työyksikköön

 Koulutuspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille. 

Arviointi:

 • Kirjalliset tehtävät ovat yksilötehtäviä, ja ne on suoritettu hyväksytysti
 • Verkkotentit on suoritettu hyväksytysti
 • Kehittämistyö: Oman osaston opiskelijaohjaamisen kehittämistyön idean ja suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 630 2520, avoinamk@xamk

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.