Ajankohta: 6.2.-31.3.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori
 
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa kaikkien alojen väyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 31.1.2023 
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on tukea sinua omien vahvuuksiesi tunnistamisessa sekä vahvistaa itseluottamustasi, motivaatiotasi ja uskoa omaan onnistumiseesi amk-opinnoissa.
Opintojakson päätyttyä:

  • tunnistat omat vahvuutesi oppijana.
  • tunnistat omat kehittymistarpeesi oppijana ja vahvistat opiskelu- ja oppimistaitojasi.
  • osaat määrittää ja tiedät tavoitteesi.
  • toimit vastuullisena ammattikorkeakouluopiskelijana.

Sisältö:
Opintojakso jakaantuu neljään eri teemaan, jotka ovat:

  • Minä oppijana
  • Ryhmä opiskeluni tukena
  • Oppimisen taidot
  • Tulevaisuuden tavoitteet.

Jokaisessa teemassa on lyhyt esittely/heräte teeman sisältöalueesta. Sen avulla tutustut aihealueeseen ja siihen liittyviin asioihin. Eri teemoihin on kerätty ajankohtaista ja oppimistasi tukevaa opiskelumateriaalia, jotka voi olla videoita, tekstejä, tutkimuksia, artikkeleita jne..

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso jakaantuu kahdeksan (8) viikon ajalle niin, että jokaisen osion suorittamiseen on varattu kaksi (2) viikkoa aikaa. Suuri osa opintojakson suorittamista on itsenäistä työskentelyä opintojakson oppimistehtävien parissa. Lisäksi opintojakso pitää sisällään ryhmätyöskentelyä ja reaaliaikaisen verkkotapaamisen ma 13.2.2023 klo 16.30-17.30. Verkkotapaamiseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottava.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. 

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Arviointi:
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa valitsemallasi tavalla. Opintojakson yhtenä tavoitteena on tukea itsearviointitaitojesi kehittymistä. Siksi ohjatulla itsearvioinnilla on merkittävä rooli opintojaksolla. Omien kokemusten, näkemysten ja havaintojen jakaminen ryhmän kanssa ja muiden ajatuksiin tutustuminen tukee itsearviointia.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 472 8993, Evangelia Antzaka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää