Ajankohta: 13.9. – 7.11.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus:2 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Mari Hämäläinen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 22.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on tukea sinua omien vahvuuksiesi tunnistamisessa sekä vahvistaa itseluottamustasi, motivaatiotasi ja uskoa omaan onnistumiseesi amk-opinnoissa.
Opintojakson päätyttyä
* Tunnistat omat vahvuutesi oppijana
* Tunnistat omat kehittymistarpeesi oppijana ja vahvistat opiskelu- ja oppimistaitojasi
* Osaat määrittää ja tiedät tavoitteesi
* Toimit vastuullisena ammattikorkeakouluopiskelijana

Sisältö:
Minä vastuullisena opiskelijana opintojakso jakaantuu neljään eri teemaan, jotka ovat

  • Minä oppijana,
  • Ryhmä opiskeluni tukena,
  • Oppimisen taidot
  • Tulevaisuuden tavoitteet.

Jokaisessa teemassa on lyhyt esittely/heräte teeman sisältöalueesta. Se avulla tutustut aihealueeseen ja siihen liittyviin asioihin. Eri teemoihin on kerätty ajankohtaista ja oppimistasi tukevaa opiskelumateriaalia, joka voi olla videoita, tekstejä, tutkimuksia, artikkeleita jne. Käytä näitä tai itse valitsemiasi lähteitä oppimisessa.

Toteutus: Itsenäinen opiskelu Learn – ympäristössä.

Opiskelumateriaali: Opiskelija tarvitsee seuraavat välineet: Internet-yhteys, tietokone, jossa kaiutin tai kuulokkeet.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa valitsemallasi tavalla.
Opintojakson yhtenä tavoitteena on tukea itsearviointitaitojesi kehittymistä. Siksi ohjatulla itsearvioinnilla on merkittävä rooli opintojaksolla. Omien kokemusten, näkemysten ja havaintojen jakaminen ryhmän kanssa ja muiden ajatuksiin tutustuminen tukee itsearviointia.

Lisätiedot:
Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Opintojakson laajuus on 2 op, mikä tarkoittaa 54 h opiskelijan työtä. Opintojakso jakaantuu neljän viikon ajalle niin, että eniten työskentelyaikaa tarvitaan kahdella viimeisellä kurssiviikolla. Aktiivinen osallistuminen ja kurssin suorittaminen edellyttää keskimäärin 13,5 h työpanosta/viikko. Tästä suuri osa on itsenäistä työskentelyä opintojakson oppimistehtävien parissa. Lisäksi opintojakso pitää sisällään ryhmätyöskentelyä ja kaksi reaaliaikaista verkkotapaamista, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n sähköposti avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää