Ajankohta: 29.10. – 21.12.2018

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot

Laajuus: 2 op

Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Mari Hämäläinen sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2018
Hinta: 24,00

Opintojakso on tarkoitettu myös jatkoväylän kautta tuleville opiskelijoille.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepin kautta.

Tavoitteet:
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on tukea sinua omien vahvuuksiesi tunnistamisessa sekä vahvistaa itseluottamustasi, motivaatiotasi  ja uskoa omaan onnistumiseesi amk-opinnoissa.

Opintojakson päätyttyä
   *   Tunnistat omat vahvuutesi oppijana
   *   Tunnistat omat kehittymistarpeesi oppijana ja vahvistat opiskelu- ja oppimistaitojasi
  *   Osaat määrittää ja tiedät tavoitteesi
*   Toimit vastuullisena ammattikorkeakouluopiskelijana

Sisältö:
Minä vastuullisena opiskelijana opintojakso jakaantuu neljään eri teemaan, jotka ovat
Minä oppijana,
Ryhmä opiskeluni tukena,
Oppimisen taidot 
Tulevaisuuden tavoitteet.
Jokaisessa teemassa on lyhyt esittely/heräte teeman sisältöalueesta. Se avulla tutustut aihealueeseen ja siihen liittyviin asioihin.  Eri teemoihin on kerätty ajankohtaista ja oppimistasi tukevaa opiskelumateriaalia, joka voi olla videoita, tekstejä, tutkimuksia, artikkeleita jne. Käytä näitä tai itse valitsemiasi lähteitä oppimisessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa valitsemallasi tavalla.

Opintojakson yhtenä tavoitteena on tukea itsearviointitaitojesi kehittymistä. Siksi ohjatulla itsearvioinnilla on merkittävä rooli opintojaksolla. Omien kokemusten, näkemysten ja havaintojen jakaminen ryhmän kanssa ja muiden ajatuksiin tutustuminen tukee itsearviointia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Opintojakson laajuus on 2 op, mikä tarkoittaa 54 h opiskelijan työtä. Opintojakso jakaantuu neljän viikon ajalle niin, että eniten työskentelyaikaa tarvitaan kahdella viimeisellä kurssiviikolla.
Aktiivinen osallistuminen ja kurssin suorittaminen edellyttää keskimäärin 13,5 h työpanosta/viikko. Tästä suuri osa on itsenäistä työskentelyä opintojakson oppimistehtävien parissa. Lisäksi opintojakso pitää sisällään ryhmätyöskentelyä ja kaksi reaaliaikaista verkkotapaamista, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Mari Hämäläinen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää