Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori
 
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa kaikkien alojen väyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet: 
Opintojakson tavoitteena on tukea sinua omien vahvuuksiesi tunnistamisessa sekä vahvistaa itseluottamustasi, motivaatiotasi ja uskoa omaan onnistumiseesi AMK-opinnoissa.
Opintojakson päätyttyä:

  • tunnistat omat vahvuutesi oppijana.
  • tunnistat omat kehittymistarpeesi oppijana ja vahvistat opiskelu- ja oppimistaitojasi.
  • osaat määrittää ja tiedät tavoitteesi.
  • toimit vastuullisena ammattikorkeakouluopiskelijana.

Sisältö: 
Opintojakso jakaantuu neljään eri teemaan, jotka ovat:

  • Minä oppijana
  • Ryhmä opiskeluni tukena
  • Oppimisen taidot
  • Tulevaisuuden tavoitteet.

Jokaisessa teemassa on lyhyt esittely/heräte teeman sisältöalueesta. Sen avulla tutustut aihealueeseen ja siihen liittyviin asioihin. Eri teemoihin on kerätty ajankohtaista ja oppimistasi tukevaa opiskelumateriaalia, jotka voi olla videoita, tekstejä, tutkimuksia, artikkeleita jne..

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso jakautuu 8 osioon, ja jokaisen osion tekemiseen suositellaan varattavaksi viikko aikaa. Suuri osa opintojakson suorittamista on itsenäistä työskentelyä opintojakson oppimistehtävien parissa.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Arviointi:
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa valitsemallasi tavalla. Opintojakson yhtenä tavoitteena on tukea itsearviointitaitojesi kehittymistä. Siksi ohjatulla itsearvioinnilla on merkittävä rooli opintojaksolla. Omien kokemusten, näkemysten ja havaintojen jakaminen ryhmän kanssa ja muiden ajatuksiin tutustuminen tukee itsearviointia.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 /Janika Korento

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää