Ajankohta: 2.5.-31.8.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettajat: Virve Jussila, Maija Olli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.4.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

 • Saat valmiuksia havainnoida ja arvioida lapsen yksilöllisiä ja lapsiryhmän tarpeita.
 • Osaat tukea alle kouluikäisen lapsen osallisuutta ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.
 • Osaat varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet huomioiden suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten yksilöllisiin ja lapsiryhmän tarpeisiin vastaavaa, pedagogisesti perusteltua ja tavoitteellista toimintaa.
 • Saat valmiuksia tarkastella varhaista ja erityistä tukea varhaiskasvatuksessa sekä toteuttaa varhaisen tuen menetelmiä.
 • Saat valmiuksia tarkastella vaihtoehtopedagogiikkojen erilaisia kasvatusnäkemyksiä varhaiskasvatuksessa.
 • Tunnet kasvatuskumppanuuden periaatteita lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä.

Sisältö:

 • Miten hyödynnät havainnointia työvälineenä?
 • Millaisia ovat lapsen osallisuutta edistävät toimintatavat ja menetelmät varhaiskasvatuksessa?
 • Miten lasten yksilöllisiin ja lapsiryhmän tarpeisiin vastataan pedagogisessa toiminnassa?
 • Millaisia ovat varhaisen ja erityisen tuen menetelmät varhaiskasvatuksessa?
 • Mitä ovat vaihtoehtopedagogiikat ja millaisia kasvatusnäkemyksiä ne sisältävät?
 • Mitä ovat kasvatuskumppanuuden periaatteet ja toteutustavat?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Arviointi: 

a. Osaat käyttää asiantuntevasti varhaiskasvatuksen ammattikäsitteitä.
b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.
d. Osaat arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
e. Valitset tarkoituksenmukaisesti varhaispedagogiikan toimintatapoja ja menetelmiä ja osaat perustella valintasi. Tiedät millaisia ovat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat käytännöt.
f. Osaat työskennellä tiimin jäsenenä varhaiskasvatuksessa sekä huomata ja kuvata alan ongelmia.
g. Sovellat kriittisesti oman alasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää