Ajankohta: 3.5.-31.8.2021
Koulutuspaikka: eKampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: Maija Olli ja Virve Jussila
(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Saat valmiuksia havainnoida ja arvioida lapsen yksilöllisiä ja lapsiryhmän tarpeita.
 • Osaat tukea alle kouluikäisen lapsen osallisuutta ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.
 • Osaat varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet huomioiden suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten yksilöllisiin ja lapsiryhmän tarpeisiin vastaavaa, pedagogisesti perusteltua ja tavoitteellista toimintaa.
 • Saat valmiuksia tarkastella varhaista ja erityistä tukea varhaiskasvatuksessa sekä toteuttaa varhaisen tuen menetelmiä.
 • Saat valmiuksia tarkastella vaihtoehtopedagogiikkojen erilaisia kasvatusnäkemyksiä varhaiskasvatuksessa.
 • Tunnet kasvatuskumppanuuden periaatteita lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä.

Sisältö:

 • Miten hyödynnät havainnointia työvälineenä?
 • Millaisia ovat lapsen osallisuutta edistävät toimintatavat ja menetelmät varhaiskasvatuksessa?
 • Miten lasten yksilöllisiin ja lapsiryhmän tarpeisiin vastataan pedagogisessa toiminnassa?
 • Millaisia ovat varhaisen ja erityisen tuen menetelmät varhaiskasvatuksessa?
 • Mitä ovat vaihtoehtopedagogiikat ja millaisia kasvatusnäkemyksiä ne sisältävät?
 • Mitä ovat kasvatuskumppanuuden periaatteet ja toteutustavat?

Arviointi:

 • Osaat käyttää asiantuntevasti varhaiskasvatuksen ammattikäsitteitä.
 • Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.
 • Osaat arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
 • Valitset tarkoituksenmukaisesti varhaispedagogiikan toimintatapoja ja menetelmiä ja osaat perustella valintasi. Tiedät millaisia ovat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat käytännöt.
 • Osaat työskennellä tiimin jäsenenä varhaiskasvatuksessa sekä huomata ja kuvata alan ongelmia.
 • Sovellat kriittisesti oman alasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Toteutus:
Opintojakson suoritus koostuu itsenäisesti ja pienryhmissä tapahtuvasta etä- ja verkko-opiskelusta. Toteutuksen aikataulu ja sisältö tarkentuvat myöhemmin. Toteutuksella hyödynnetään Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmää sekä Xamk:n Office 365 -pilvipalveluita.
Opintojakson aloitusinfo pidetään viikolla 19. Muiden AC-webinaarien ajankohdat ilmestyvät Peppiin myöhemmin. Tarkemmat ohjeet istuntoihin annetaan kurssin alkaessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Maija Olli ja Virve Jussila
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää