Ajankohta: 1.2.-9.5.2021
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: lehtorit Mauno Saksio ja Anne Ulmanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

 • Omaksuu systeemiteoreettisen lähestymistavan perheen kohtaamisessa
 • Osaa tukea perhettä turvallisen kiintymyssuhteen luomisessa
 • Tiedät perheen ja perheenjäsenten erilaisia selviytymiskeinoja
 • Osaat ottaa päihteiden käytön puheeksi vanhempien ja lasten kanssa
 • Osaat tukea perhettä ja perheenjäseniä moniammatillisia lähestymistapoja hyödyntäen

Sisältö:

 • Mitä tarkoittaa perheen tarkastelu perhesysteemisen malline mukaan?
 • Miten päihteiden ongelmakäytön vaikuttaa perheen toimintaan?
 • Miten vahvistat turvallista kiintymysuhdetta vauvaperheessä?
 • Millaisia selviytymiskeinoja perheet ja sen jäsenet voivat omaksua?
 • Miten päihteiden käyttö voidaan ottaa luottamuksellisesti puheeksi eri toimintaympäristöissä?
 • Millaisia moniammatillisia lähestymistapoja voit käyttää perheen ja perheenjäsenten tukena?

Toteutus:

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Osallistuminen edellyttää ehdotonta sitoutumista ryhmätyöskentelyyn, sillä opintojakso on suunniteltu siten, että oppimisen tärkein anti tulee pienryhmien reflektioista. Tehtävinä on yksilöesseet ja niiden tutkimisesta syntyvät pohdinnat. Oppiminen perustuu useamman osa-alueen tutkimiseen, reflektioon ja synteesiin, joka onnistuu vain pienryhmissä. Opintojakson oppimistehtävät on aikataulutettu ja ne tulee palauttaa annetujen aikataulujen mukaisesti, jotta voi edetä seuraavaan tehtävään!

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Arviointi:

Osaamisen arviointikriteerit:

Oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä hyväksytysti (vähintään tasoa H3).

 • Aihe on rajattu ja kaikki tehtävänannon mukaiset alueet on käsitelty monipuolisesti.
 • Käytetyt lähteet ovat pääasiassa tutkimustyyppisiä, vaikka niitä on käytetty vielä melko vähän. Mukana on ainakin yksi kansainvälisesti julkaistu tutkimus.
 • Teksti on hyvää asiakieltä, teksti etenee sujuvasti ja loogisesti. Teksti on kirjoitettu tiiviisti ja sen laajuus vastaa vaadittua opintopistemäärää.
 • Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin raportointiohjeita.
 • Tehtävien hyväksytty suorittaminen edellyttää myös pienryhmäalustalla keskustelua ja palautteen antamista pienryhmässä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää