Ajankohta: 1.2.-8.5.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Mauno Saksio

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 23.1.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Omaksut systeemiteoreettisen lähestymistavan perheen kohtaamisessa
 • Osaat tukea perhettä turvallisen kiintymyssuhteen luomisessa
 • Tiedät perheen ja perheenjäsenten erilaisia selviytymiskeinoja
 • Osaat ottaa päihteiden käytön puheeksi vanhempien ja lasten kanssa
 • Osaat tukea perhettä ja perheenjäseniä moniammatillisia lähestymistapoja hyödyntäen

Sisältö:

 • Mitä tarkoittaa perheen tarkastelu perhesysteemisen malline mukaan?
 • Miten päihteiden ongelmakäytön vaikuttaa perheen toimintaan?
 • Miten vahvistat turvallista kiintymysuhdetta vauvaperheessä?
 • Millaisia selviytymiskeinoja perheet ja sen jäsenet voivat omaksua?
 • Miten päihteiden käyttö voidaan ottaa luottamuksellisesti puheeksi eri toimintaympäristöissä?
 • Millaisia moniammatillisia lähestymistapoja voit käyttää perheen ja perheenjäsenten tukena?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Osallistuminen edellyttää ehdotonta sitoutumista ryhmätyöskentelyyn, sillä opintojakso on suunniteltu siten, että oppimisen tärkein anti tulee pienryhmien reflektioista. Opintojakso sisältää kolme oppimistehtävää. Opiskelijat jaetaan opettajien toimesta pienryhmiin sattumanvaraisesti ja opiskelijat tekevät oppimistehtävät pienryhmissä. Oppiminen perustuu useamman osa-alueen tutkimiseen, reflektioon ja synteesiin, joka onnistuu vain pienryhmissä. Opintojakson oppimistehtävät on aikataulutettu ja ne tulee palauttaa annettujen aikataulujen mukaisesti, jotta voi edetä seuraavaan tehtävään!

Opiskelumateriaali: 

Jokainen opiskelija etsii tehtäviin sopivimman ja näyttöön perustuvan materiaalin. Learn oppimisympäristössä on myös ohjeistettua materiaalia.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää