Ajankohta: 18.1.-31.3.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Taru Matilainen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnainen opintojakso
Ilmoittautuminen päättyy: 6.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyytesi palkanmääräytymiseen ja henkilöverotukseen.
Osaat laskea työntekijöiden palkkoja ja kustannusten korvauksia soveltaen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
Osaat toimia palkkahallintoon liittyvän tietoturvan edellyttämällä tavalla.

Sisältö:
Miten lainsäädäntö ohjaa palkkahallintoa?
Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet palkansaajaa kohtaan?
Miten erilaiset palkkaerät käsitellään palkanlaskennassa?
Miten vuosiloma kertyy?
Mikä vaikuttaa palkkatulojen ja ansiotulojen veronalaisuuteen?

Toteutus:
2 ajastettua verkkotenttiä (puolessa välissä ja lopussa) sekä palautettavia tehtäviä opintojakson lopussa. Ei liveluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Palkanlaskenta (Söderström/Stenbacka) 2018 tai uudempi
Palkkavuosi (Syvänperä jne.) 2017 tai uudempi
Videot, artikkelit, tehtävät, malliratkaisut ym. opettajan materiaali.
 

Arviointi:
a. Osaat käyttää asiantuntevasti palkanlaskentaan ja henkilöverotukseen liittyviä ammattikäsitteitä.
b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.
e. Osaat soveltaa alan menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä.
g. Osaat soveltaa oman alan eettisiä periaatteita palkanlaskennassa ja henkilöverotuksessa.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää