Ajankohta: 9.10.-10.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei edellytetä aiempaa osaamista
Opettaja: Anna-Mari Kämppi, email: anna-mari.kamppi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK),liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen Mikkeli monimuoto tai verkko
Ilmoittautuminen päättyy: 26.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyytesi palkanmääräytymiseen.
Osaat laskea työntekijöiden palkkoja ja kustannusten korvauksia soveltaen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
Osaat toimia palkkahallintoon liittyvän tietoturvan edellyttämällä tavalla.

Sisältö:
Miten lainsäädäntö ohjaa palkkahallintoa?
Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet palkansaajaa kohtaan?
Miten erilaiset palkkaerät käsitellään palkanlaskennassa?
Miten vuosiloma ja lomapalkka kertyvät?

Toteutus:
Opintojaksolla pääsee testaamaan palkkaohjelman käyttöä. Ohjelmaa ei tarvitse ladata omalle koneelle ja sen käyttäminen on maksutonta

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso.

Mahdollisuus Teams-tapaamisiin opettajan kanssa.

Opintojakson päätteeksi pidetään tentti Learn-alustalla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen; Palkkavuosi; Edita
Muu materiaali Learn-alustalla

Arviointi:
a. Osaat käyttää asiantuntevasti palkanlaskentaan liittyviä ammattikäsitteitä. 
b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti. 
c. Osaat soveltaa alan menetelmiä. 
d. Osaat soveltaa oman alan eettisiä periaatteita palkanlaskennassa.

Arviointi suoritetaan tentin ja oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko:1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8523 / Leena Parviainen, leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää