Ajankohta: 1.2.-31.3.2020
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot Moodle-verkko-oppimisympäristössä
Laajuus: 3 opintopistettä
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Jarmo Nummela

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot. Linkki Xamkin opetussuunnitelmiin tässä.
Ilmoittautuminen päättyy: 19.1.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat kuvata palvelujen markkinoinnin osa-alueet ja niiden tavoitteet ja tehtävät (suhdemarkkinointi, palveluhenkilöstön rooli, asiakaskokemus ja palvelujen digitaalinen markkinointi).
Osaat arvioida digitaalisen talouden ja toimintaympäristön vaikutuksia palvelujen markkinointiin.
Osaat suunnitella perustellusti palvelujen markkinoinnin toteuttamista, tavoitteita ja markkinoida palveluja vastuullisesti.

Sisältö:
Mikä on palvelujen markkinoinnin ja suhdemarkkinoinnin tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa?
Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat palveluiden markkinointiin?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot, painopisteenä henkilöstö, ja miten kilpailukeinoja käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?
Asiakaskokemuksen rooli yrityksen toiminnassa ja sen ohjauksessa.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
0789513766160 Bergström & Leppänen (2015) Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita luvut 3,4 ja 6. Löytyy myös eKirjana.
9789522464248 Ahvenainen, Gylling & Leino (2017) Viiden tähden asiakaskokemus, Kauppakamari. Löytyy myös eKirjana.
Opettajan opintojaksolla jakama materiaali.

Arviointi:
A) Osaat käyttää johdonmukaisesti palvelujen markkinoinnin avainkäsitteitä
B) Osaat etsiä tietoa palveluiden markkinoinnin tueksi alan keskeisistä tietolähteistä
C) Osaat hahmottaa palvelujen markkinoinnin kokonaisuuden: suhdemarkkinointi, palveluhenkilöstön rooli, asiakaskokemuksen merkitys ja digitalisoituvan markkinoinnin vaatimukset palvelujen markkinointiin
E) Osaat soveltaa keskeisiä palvelujen markkinoinnin perustoimintamalleja ja menetelmiä käytäntöön.

Arviointiasteikko:
1-5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050/ Maria del Mar Marquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää