Ajankohta: 8.3.-2.5.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Tuula Höglund, Tiina Tuovinen

Jatkoväyläopiskelija: Tämä opintojaksoa suositellaan restonomi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 21.2.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat hahmottaa, mitä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.
Osaat hahmottaa asiakkaan palvelupolun.
Osaat tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja laadun merkityksen asiakkaalle ja yrityksen menestymiselle.
Osaat käyttäytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa huomioiden eri kulttuureista tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa, mm. venäläiset asiakkaat.

Sisältö:
Mistä vieraanvaraisuus muodostuu?
Mitkä ovat palvelun laadun osatekijät ja mistä laadukas palvelukokemus muodostuu?
Mikä on palvelun laadun merkitys asiakkaalle ja yritykselle?
Miten toimit erilaisissa palvelutilanteissa ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutus:
Opintojakso käynnistyy AC:ssa infoluennolla. Infoluennon lisäksi opintojaksolla saattaa olla verkossa pidettäviä luentoja, jolloin tarvitset kuulokkeet ja mikin.

Opintojaksollatehdään esim. pienryhmissä omavalintaisen kohdemaan esittely liittyen tapakulttuuriin. Opintojaksolla on myös, vieraanvaraisuutta käsittelevä osio, tutustumista palvelupolkuun ja mysteerishopping-käsitteeseen. Lisäksi opintojaksolla analysoidaan erilaisia palvelutilanteita.  

Opintojaksolla on neljä erilaista arvioitavaa oppimistehtävää seuraavista aihealueista:
– palvelun laadun osatekijät
– asiakkaan palvelupolku
– tilannekohtainen käyttäytyminen asiakaspalvelussa
– eri kulttuureista tulevat asiakkaat.
Eri oppimistehtävien arviointien painotukset sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelumateriaali:
Verkkoalustalla Learnissa.

Arviointi:
Sinä osaat
Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat perustella toimintaasi oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää