Ajankohta: 30.8.-20.12.2019, voit halutessasi osallistua myös lähiopetukseen 27.9., 18.10. ja 15.11. klo 9-16.
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodle-verkko-oppimisympäristössä, ei lähiopetuspäiviä tai lähiopetukseen osallistuminen Mikkelin kampuksella, Patteristonkatu 3, mikkeli.
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Anu Rantanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu kaikkiin Xamkin YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. 
Ilmoittautuminen päättyy: 11.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tunnistat erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä niihin liittyviä kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia. Osaat käyttää kokonaisarkkitehtuuriperiaatetta toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisen viitekehyksenä. Osaat mallintaa toimintaa ja tiedonkulkua ja hyödyntää mallinnusta kehittämisen apuna. Osaat suunnitella, toteuttaa, johtaa ja arvioida palveluprosessien ja tiedonkulun kehittämistyön.

Sisältö ja toteutus:
Mitä ovat palvelukokonaisuudet?
Mikä on palveluarkkitehtuuri ja miten sitä voi hyödyntää toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisessä?
Millaisia menetelmiä voidaan käyttää toiminnan ja tiedonhallinnan mallintamisessa ja kehittämisessä?
Miten digitaalisuus muuttaa organisaation toimintaa?
Miten tietojohtaminen tukee organisaation tavoitteita?
Kuinka digitaalinen tiedonhallinta lisää organisaation tuottavuutta?

Toteutus:
Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä 30.8.2019.
Opintojaksolla työstetään palveluprosesseja. Prosessien työstäminen lähtee liikkeelle palveluprosessin nykytilan kuvaamisesta ja etenee kehittämien ja teknologian hyödyntämisen kautta kohti luotua tavoiteltilaa. Jokaiselle palveluprosessille laaditaan myös mittaristo johtamisen ja seurannan välineeksi. Lähipäivät sisältävät teoriaa ja omien tuotosten kautta aiheen työstämistä eteenpäin.

Voit sitoa opintojakson suorittamisen kokonaan omaan työhösi. Tämä edellyttää, että työssäsi on mahdollisuus kuvata jonkinlainen palveluprosessi, jota tämän opntojakson kautta lähdetään kehittämään ja laaditaan valitulle prosessille seurannan välineeksi mittaristo.

Opintojaksoon liittyvä materiaali löytyy Moodlesta. Voit itse valita palveluprosessin jota kehität ja edetä tehtävänannon mukaan itsenäisesti.

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
Opiskelija osaa
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b) ratkaista vaativia ongelmia kehittämistoiminnassa
c) arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää