Ajankohta: 13.9.-17.12.2021, lähiopetuspäivät 13.9., 11.10. ja 23.11.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Pekka Penttinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 31.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat käyttää ja jäsentää asiantuntevasti pedagogista esimiestyötä kuvaavia käsitteitä.
  • Osaat tunnistaa pedagogisesti orientoituneiden työyhteisöjen johtamisen erityispiirteitä.
  • Osaat tarkastella kriittisesti työyhteisöjen johtamiskäytäntöjä pedagogiselta näkökannalta.
  • Osaat soveltaa pedagogisen johtamisen käsitteitä työyhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen.

Sisältö:

  • Mitä pedagogisella johtamisella työyhteisöissä tarkoitetaan?
  • Miten työyhteisöjen käytäntöjä voidaan pedagogisoida?
  • Miten työyhteisön toiminta voidaan nähdä oppimisympäristössä toimimisena?
  • Miten pedagogista johtamista voidaan soveltaa työelämämuutoksessa?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena, joka sisältää ryhmätyöstkentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Opetuksen ajankohdat ovat:

  • ma 13.9. klo 10 – 18
  • ma 11.10. klo 10 – 18
  • ti 20.11. klo 8 – 16

Opintojakson aikana perehdytään pedagogisen johtamisen kysymyksiin analysoimalla lähestymistavan soveltamismahdollisuuksisa työyhteisöissä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojakson materiaali löytyy osin Learn-oppimisympäristössä ja se ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista sekä opintojakson tehtävien suorittamista. Opintojakson arviointi tapahtuu yksin, parityönä tai pienryhmässä tehdyn työyhteisöanalyysin tai kehittämisuunnitelman pohjalta.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää