Ajankohta: 10.1.-31.5.2022, lähiopetuspäivät 17.1. klo 10-18, 15.2. klo 8-16 ja 20.4.2022 klo 10-18
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Sari Miettinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat jäsentää nuorisokasvatuksen kenttää pedagogisena toimintaympäristönä.
  • Osaat käyttää pedagogisesti jäsentäviä käsitteitä asiantuntevasti.
  • Tunnistat nuoriso- ja järjestötyössä pedagogisia ja ohjauksellisia kehittämiskohteita ja osaat esittää niihin teoriapohjaisia soveltavia ratkaisuja.

Sisältö:

  • Miten nuorisokasvatuksen kenttää voi jäsentää pedagogisena ympäristönä?
  • Millaisia pedagogisia ja ohjauksellisia menetelmiä nuorisokasvatuksen kentällä voidaan hyödyntää?
  • Miten nuorisokasvatusta voidaan kehittää pedagogisesti?

Toteutus:

Opetus toteutetaan kolmena intensiivilähipäivänä. Lähipäivien välillä työstetään itsenäinen kehittämistehtävä ja uramentorointiprosessi.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 

Opiskelumateriaali löytyy learn- oppimisalustalta. Tämä lisäksi opiskelija etsii itse relevanttia lähteistöä oppimistehtävänsä tueksi.

Arviointi: Opettajan suorittamia arviointi kehittämistehtävän pohjalta. Itsearviointi.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää