Ajankohta: 18.1.-28.4.2021, lähiopetus 18.1., 16.2. ja 28.4., kokonaisia päiviä
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Sari Miettinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat jäsentää nuorisokasvatuksen kenttää pedagogisena toimintaympäristönä.
Osaat käyttää pedagogisesti jäsentäviä käsitteitä asiantuntevasti.
Tunnistat nuoriso- ja järjestötyössä pedagogisia ja ohjauksellisia kehittämiskohteita ja osaat esittää niihin teoriapohjaisia soveltavia ratkaisuja.

Sisältö:
Miten nuorisokasvatuksen kenttää voi jäsentää pedagogisena ympäristönä?
Millaisia pedagogisia ja ohjauksellisia menetelmiä nuorisokasvatuksen kentällä voidaan hyödyntää?
Miten nuorisokasvatusta voidaan kehittää pedagogisesti?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutus:
Opetus toteutetaan kolmena intensiivilähipäivänä. Lähipäivien välillä työstetään itsenäinen kehittämistehtävä ja uramentorointiprosessi.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali löytyy Learn- oppimisalustalta. Tämä lisäksi opiskelija etsii itse  relevanttia lähteistöä oppimistehtävänsä tueksi.

Arviointi:
Osaat hankkia, soveltaa ja arvioida kriittisesti pedagogiseen kehittämiseen tähtäävää tietoa. Osaat soveltaa itsenäisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä toimintaympäristö huomioiden.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisen kehittämisprosessin itsenäisesti nuorisokasvatuksen kentälle.

Opettajan suorittamia arviointi kehittämistehtävän pohjalta.
Itsearviointi.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää