Ajankohta: 1.2.-31.7.2017, lähiopetus 15.2., 15.3., 10.4. kokonaiset päivät
Koulutuspaikka: Xamk, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Ilmoittautuminen päättyy: 15.1.2017
Hinta: 50,00
Paikkamäärä: 5
Laajuus: 5 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Ydinosaaminen
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoite:
Osaat jäsentää järjestö- ja nuorisotyön kenttää pedagogisena toimintaympäristönä.
Osaat käyttää järjestö- ja nuorisotyötä pedagogisesti jäsentäviä käsitteitä asiantuntevasti.
Tunnistat nuoriso- ja järjestötyössä pedagogisia ja ohjauksellisia kehittämiskohteita ja osaat esittää niihin teoriapohjaisia soveltavia ratkaisuja.

Sisältö:
Millaista pedagogista osaamista Järjestö- ja nuorisotyön kehittäminen vaatii?
Millaisia kehittämismahdollisuuksia sosiaalipedagoginen viitekehys, yksilöohjauksen menetelmät tai kokemukselliseen oppimiseen perustuvat pedagogiset menetelmät tarjoavat järjestö- ja nuorisotyön kentälle?
Miten ohjauksen ja pedagogisten ratkaisujen avulla voidaan kehittää työorganisaatiota?

Arviointi:
a) Opiskelija osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti pedagogisiin kehittämiskohteisiin liittyvää tietoa ja menetelmiä järjestö- ja nuorisotyön alalla.
b) Osaat ratkaista vaativia työyhteisön tai ammattialan haasteita pedagogisella kehittämistoiminnalla.
c) Osaat vastata pedagogisten ratkaisujen kehittämisestä itsenäisesti.

Opintojakson arviointi asteikolla 0-5.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 8266 050 , avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.