Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 19.8.2019-31.7.2020
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja, mutta polkuopintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi haettaessa vaaditaan koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden alakohtainen työkokemus.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu to 1.8.2019 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 1.-7.8.2019.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 5

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä opintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen. Opintoja suoritetaan noudattaen opetussuunnitelmassa määriteltyä opintojen etenemisjärjestystä.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylemmän amk-koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Lähipäiviä on noin 3-4 kuukaudessa. Lähipäivien ohjelma muodostuu asiantuntijaluennoista, seminaareista ja ryhmätöistä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
koulutusvastaava Hilla Sumanen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa https://www.xamk.fi/koulutukset/ensihoidon-kehittaminen-ja-johtaminen-ylempi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaanhttps://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/6745/EHKT19SY/year/2019

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa, 1.-15.10. ja 1.-15.5. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 14.8.2019 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, avoinamk@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää