Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 31.8.2020-31.7.2021, aloitusinfo 31.8.-1.9.2020
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Edeltävyysehto: Opiskelijalla tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä, sekä valmiudet opiskella englannin kielellä.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)

Ilmoittautumisaika:  Sitova ilmoittautuminen 8.5.-10.8.2020. Huom! Ilmoittautumisaika on muista poluista poikkeava.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 26

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Fysioterapeuttipolkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi fysioterapeuttikoulutukseen Savonlinnaan.

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset.Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on kahden lukukauden aikana yhteensä 60 op. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Monimuoto-opiskelussa kysytään sitoutumista ja opiskelu työn ohella voi olla vaativaa – mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen sekä lähi- että itsenäistä opiskelua. Opinnot toteutetaan pääasiassa verkossa ja ne sisältävät lähiopetusta Savonlinnassa.

Syksyn 2020 opintojaksot:
Viestintätaidot 5 op
Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa 5 op
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10 op
Fysioterapian menetelmien harjoittelu 1 5 op (osa 1)

Kevään 2021 opintojaksot:
Ihmisen toimintakyvyn arviointi 5 op
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5 op
Ammattienglanti 5 op
Fysioterapian menetelmien harjoittelu 1 5 op (osa 2)
Fysioterapian menetelmien harjoittelu 2 10 op

Lisäksi 5 op:tä valinnaisia opintojaksoja, jotka voidaan tutkinto-opinnoissa siirtää vapaasti valittaviin opintoihin.

Lähiopetusta järjestetään syyslukukaudella 2020 maanantaisin 26.10.-7.12.2020 Savonlinnan kampuksella.

Lähiopintoihin osallistuminen on välttämätöntä!

Osa opintojaksoista on tarjolla myös yksittäin suoritettavana, mikäli haluat tehdä vain osan opinnoista. Tällöin ilmoittaudu vain ko. opintojaksolle osoitteessa www.xamk.fi/koulutuskalenteri.

Mikäli sosiaali- ja terveyalan polkuopintoihin sisältyy työelämäharjoittelu:

  • Ennen harjoitteluun osallistumista polkuopiskelijan tulee esittää rikostaustaote (SORA-lainsäädäntö)
  • Ennen harjoitteluun hakeutumista opettaja haastattelee kaikki harjoitteluun hakeutuvat opiskelijat
  • Mikäli polkuopiskelijalla on taustalla sote-alan AMK-tutkinto, ei haastattelua tarvita

Xamkin polkuopiskelijat voivat suorittaa polkuopintojen aikana opetussuunnitelmaan tai hopsiin sisältyvän ensimmäisen työelämäharjoittelun

Rokotukset:
Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikkia tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin.

Kaakkois-Suomen amk tarjoaa rokotussuojan polkuopiskelijoilleen maksutta.
 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Anne Henttonen, anne.henttonen@xamk.fi, puh. 050 312 5101

Fysioterapeutin tutkinto-opinnoista lisätietoa
https://www.xamk.fi/koulutukset/fysioterapeutti-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/30/fi/123499/FTSA20SM/year/2020

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 16.8.2020 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Heidi Väisänen, puh. 050 312 5090, etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää